Pogoda na jutro
Pogoda w Gizycku

Warto zobaczyć

 
 

Witaj na stronie internetowej
Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych

Kontakt:
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko
Konto Bankowe - 87 9343 0005 0013 6422 2000 0010
Izabela Godlewska - prezes PZŻN, tel. 604 528 489
E-mail: pzzn.gizycko@gmail.com

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
XIII PUCHAR POLSKI
ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH - I Edycja
17 czerwca - 19 czerwca 2016 r.


Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
ORGANIZATOR: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych www.pzzn.pl, we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa www.msz.org.pl .
TERMIN: 17 czerwca - 19 czerwca 2016 r.
MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko, jezioro Kisajno
PRZEPISY: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013-2016, oraz instrukcją żeglugi.
ZGŁOSZENIA: pisemne przyjmowane będą do dnia 1.06.2016 r. na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24; lub internetowo: pzzn.gizycko@gmail.com.

Plan regat:
17.06.2016 r. - przyjazd załóg, dzień treningowy
godz. 18.00 - 20.00 - przyjmowanie zmian w zgłoszeniach załóg, losowanie jachtów
18.06.2016 r. - godz. 09.00 - odprawa sterników
godz. 9.30 - otwarcie regat
godz. 10.30 - start do pierwszego wyścigu
godz. 13.30 - 14.30 - obiad
godz. 15.30 - start do kolejnych wyścigów
godz. 18.00 - kolacja
19.06.2016 r.
godz. 10.00 - start do kolejnych wyścigów
godz. 14.00 - obiad
godz. 16.00 - zakończenie regat
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat w dniu rozpoczęcia regat.
Trasa regat zostanie omówiona podczas odprawy sterników i będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń.
Prawa do wizerunku: zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów swego wizerunku (zdjęć, filmów i innych informacji zawartych w zgłoszeniu).
Każdy uczestnik akceptuje regulamin regat, startuje w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana i niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
Informacji udziela Izabela Godlewska tel. 604 528 489

 • ZGŁOSZENIE DO REGAT - Puchar Polski żeglarzy Niepełnosprawnych I edycja


 • ,,NIEPRZETARTY REJS"

  Impreza żeglarska dla osób niepełnosprawnych

  13 czerwca - 16 czerwca 2016 r.

  Polski Zwišzek Żeglarzy Niepełnosprawnych informuje, że we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa organizuje w MCŻiTW w Giżycku ogólnopolską imprezę żeglarską dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

  Impreza jest współfinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.
  W programie imprezy przewidziane jest pływanie na jachtach kabinowych oraz otwarto-pokładowych, regaty i różnorodne zajęcia sportowo - rekreacyjne na lądzie.
  Udział w imprezie jest bezpłatny dla osób niepełnosprawnych. Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie, sprzęt oraz organizację zajęć na wodzie i na lądzie. Na każde 10 osób niepełnosprawnych można zgłosić 1 opiekuna, który będzie pełnił funkcję wolontariusza.
  Warunkiem udziału w imprezie jest pisemne zgłoszenie ilości osób z podziałem na osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież z podaniem ilości opiekunów. Zgłoszenie powinno być podpisane, przez co najmniej dwie osoby uprawnione do reprezentowania instytucji zgłaszającej.

  Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko z dopiskiem na kopercie „Nieprzetarty Rejs”. Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 20.05.2016 r. O przyjęciu decyduje kolejność wpływu zgłoszenia. Iloœć miejsc ograniczona.
  Po uzyskaniu potwierdzenia o przyznanej ilości miejsc należy przysłać na adres jak wyżej w terminie do 31 maja 2016 r. dane zawierające imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, stopień niepełnosprawności, nr orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; w przypadku dzieci - nazwę i nr dokumentu określającego niepełnosprawność oraz obowiązkowo kserokopie orzeczeń wszystkich uczestników.


  WARSZTATY ŻEGLARSKIE NA MORZU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

  Zadanie współfinansowane ze środków
  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych organizuje ,,Warsztaty Żeglarskie na Morzu dla Osób z Niepełnosprawnością" w Chorwacji
  Terminy:
  17 - 30 wrzesień 2016 r.
  01 - 14 październik 2016 r.
  Warsztaty przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych posiadających patent żeglarza jachtowego, oraz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które po zdobyciu stażu na morzu przystąpią do egzaminów na wyższe uprawnienia.

  ZGŁOSZENIA: : wyłącznie na druku organizatora przyjmowane będą do dnia 30.06.2016 r. na adres: Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych, 82-500 Kwidzyn, ul. Gimnazjalna 8/1; lub internetowo: wieslawn@op.pl.

  Do ANKIETY ZGŁOSZENIA należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. Ksero orzeczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez PCPR lub ZUS
  2. Ksero patentu żeglarskiego
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa.

  Po uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu na warsztaty należy wpłacić kaucję w wysokości 500 zł na konto Pomorskiego Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych 36 8300 0009 0011 8096 2000 0010 Powiślański Bank Spółdzielczy (kaucja będzie wypłacona po zakończeniu warsztatów).

  Ilość miejsc ograniczona.

 • ANKIETA - ZGŁOSZENIE -do pobrania»

 • VI Integracyjne Regaty Żeglarskie Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa 1 – 3 maja 2016 r.

  Rozegraliśmy pierwsze w tym sezonie letnim regaty żeglarskie. Jak zwykle bez żadnego dofinansowania dzięki temu, że gościny i sprzętu udzieliło nam niezawodne w takich przypadkach Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej. Podobnie jak w poprzednim roku zgodnie z życzeniami uczestników rozegraliśmy regaty długodystansowe. W niedzielę po południu odbyły się treningi. W poniedziałek wbrew prognozom pogody było już słonecznie, wiatr 2 - 3 B i tak było do końca regat. Rozegraliśmy trzy wyścigi długodystansowe. Poza konkurencją była załoga Adama Wójtowicza, która wygrała wszystkie. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Zaprosiliśmy zawodników na I Edycję XIII Pucharu Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością, która zostanie rozegrana w dniach 17-19 czerwca 2016 r.

  Wyniki:
  1. Adam Wójtowicz, Waldemar Woźniak
  2. Feliks Basłyk, Sotera Knapik
  3. Wiesław Nowakowski, Stanisław Górniak, Andrzej Szocik
  4. Agnieszka Godlewska, Jan Gotto, Izabela Godlewska
  5. Leszek Król, Elżbieta Milecka, Cezary Milecki
  6. Bogdan Jałoszyński, Urszula Lizińska, Chrystian Jaśtak
  Otwarcie sezonu letniego 2016

  Po nieudanym z powodu fatalnej pogody sezonie bojerowym rozpoczęliśmy wreszcie sezon letni. Prognozy pogody na weekend majowy były bardzo złe - miało być zimno i deszczowo. Wystraszyło to wiele osób, które wcześniej zapowiadały swój przyjazd. Ci, którzy się nie wystraszyli i przyjechali - nie żałowali. Gościny i sprzętu udzieliło jak zwykle bezpłatnie Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej. W piątek i sobotę żeglowaliśmy rekreacyjnie. W niedzielę wzięliśmy udział w organizowanym przez władze miasta ,,Wielkim Otwarciu Sezonu 2016 i Paradzie Jednostek Pływających". Było pochmurnie i bardzo zimno, ale nie padało. O godzinie 12.00 na kanale Giżyckim po przemowach wielu zaproszonych gości nastąpiło oficjalne otwarcie mostu obrotowego dla żeglugi i rozpoczęła się parada, którą poprowadził na ,,Fly Boardzie" Robert Jaszczołt 3-krotny Mistrz Polski. Na wąskim kanale wykonał nawet kilka ,,beczek', co wywołało wielki entuzjazm kilkutysięcznej widowni. Nasza załoga w składzie: Andrzej Szocik, Iza Godlewska, Agnieszka Godlewska, Wiesław Nowakowski, Waldemar Woźniak, Felek Basłyk, Stanisław Górniak , Jan Gotto, Leszek Król, Urszula Lizińska, Elżbieta Milecka, Cezary Milecki, Sotera Knapik, Chrystian Jaśtak i Bogdan Jałoszyński startująca na ,,Czwartej Szklance" i przebrana za załogę piracką także otrzymała duże brawa i w tradycyjnym ,,Konkursie na najładniej udekorowaną jednostkę pływającą i przebraną załogę" zajęła 3 miejsce, mimo że dużą część trasy przebyli z powodu zimna w kurtkach. Pierwsze miejsce zdobył ,,Tabor na melanżu". Uroczystość była transmitowana przez media ogólnopolskie.
  Mazurska Szkoła Żeglarstwa laureatem nagrody Błękitny Spinaker PZŻ za 2015 rok

  W sobotę 23 kwietnia 2016 r. w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Warszawie podczas XLVIII Sejmiku Polskiego Związku Żeglarskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom nagrody Błękitny Spinaker za rok 2015.
  Mazurska Szkoła Żeglarstwa otrzymała nagrodę w kategorii Śródlądowa Impreza Roku za „XI Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych”.

  W kategorii Śródlądowe Regaty Roku nagrodę otrzymało stowarzyszenie Puchar Polski Jachtów Kabinowych za realizację 20 edycji regat.

  W kategorii Śródlądowy Rejs Roku nagrody otrzymali Marek Strzelichowski i Wacław Witkowski za „Wielki Rejs Kraków- Orlean 2015” oraz Wojciech Skóra i Stanisław Jończak za rejs rzekami i kanałami Holandii, Belgi, Francji, Szwajcarii i Niemiec.

  Nagrody wręczał Wiesław Kaczmarek Prezes Polskiego Zwišzku Żeglarskiego.
  ZAPROSZENIE NA REGATY  XXII Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością

  Zadanie współfinansowane ze środków
  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


  ORGANIZATOR: MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA www.msz.org.pl.
  Współpraca: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (www.pzzn.pl.
  Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej (www.sail-mazury.pl)
  1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 20 - 23 czerwca 2016 r. w Giżycku na jeziorze Kisajno.
  2. Biuro regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko
  3. Port regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko
  4.Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013-2016, niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.
  5. Regaty zostaną rozegrane, na jachtach dostarczonych przez organizatora regat.
  6. Przewiduje się rozegranie 7 - 15 wyścigów. W przypadku rozegrania do 6 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony. W przypadku rozegrania 7 lub więcej wyścigów zostaną odrzucone dwa najgorsze wyniki.
  7. Regaty zostaną uznane przy rozegraniu trzech wyścigów.
  8. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
  9. Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie do dnia 1 maja 2016 r. wyłącznie na drukach organizatora. UWAGA ! Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenia o niepełnosprawności. Załogi zakwalifikowane do udziału w regatach zostaną powiadomione.

  Zawodnicy otrzymują bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie na terenie MCŻiTW.

  1. Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
  2. Dnia 20 czerwca 2016 r. przyjazd załóg, dzień treningowy.
  3. Otwarcie regat nastšpi 21 czerwca 2016 r. o godzinie 11.00 w Porcie MCŻiTW w Giżycku.
  4. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 21 czerwca 2016 r. godzina 12.00.
  5. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego.
  6. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych.
  7. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia /obsługiwania urządzenia sterowego/ jachtu będącego w wyścigu oraz musi posiadać minimum patent żeglarza jachtowego.
  8. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
  9. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikająca z udziału w regatach.
  10. Nagrody: medale za I, II, III miejsce, dyplomy oraz nagrody rzeczowe - między innymi sztormiaki i worki żeglarskie ufundowane przez producenta firmę Hornet.
  11. Mistrzostwa wspierają firmy Budimex i Hornet.

  Zgłoszenie do regat do pobrania: www.msz.org.pl.

  Komandor Regat
  Marek Winiarczyk
  ZAPROSZENIE NA REGATY

  PATRONAT HONOROWY

  Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  Gustaw Marek Brzezin
  III Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+ »


  W sobotę 12 marca 2016 r. na Targach Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda, w Centrum Wystawienniczym w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom XII edycji Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu.
  Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim. Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu.
  Konkurs, tradycyjnie już, był organizowany pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki, fundatora nagrody do Grand Prix. Konkursowi patronowali także: Minister Infrastruktury i Rozwoju, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej i Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
  Nagrodzony został:

  Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych – za przecieranie żeglarskich szlaków dla osób niepełnosprawnych.

  To już druga nagroda. W ubiegłym roku nagrodę indywidualną otrzymał:
  Marek Winiarczyk − za wyjątkowe wieloletnie działania na rzecz żeglarzy niepełnosprawnych, organizowanie szkoleń, rejsów i regat żeglarskich.
  Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych.

  W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko (www.sail-mazury.pl) odbędą się ,,Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych".

  Miejsce:
  Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
  11 – 500 Giżycko, ul. Moniuszki 24,
  Tel/fax. (87) 428 59 71, (87) 428 58 98

  Terminy:
  1. 28 czerwca – 11 lipca 2016 r.
  2. 13 lipca - 26 lipca 2016 r.
  3. 28 lipca – 10 sierpnia 2016 r.
  4. 12 sierpnia – 25 sierpnia 2016 r.
  5. 26 sierpnia – 8 września 2016 r.

  Organizatorem warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych. Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe). Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje oraz regulamin warsztatów i druki do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej www.msz.org.pl.
  Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Sztachelska
  Tel. (87) 428 58 98; kom. 667 666 219.

  Zapraszamy do udziału!!!

  Archiwalne wiadomości »

  Druki do pobrania »

   
   

  © Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych | Wykonanie: