Pogoda na jutro
Pogoda w Gizycku

Warto zobaczyć


 
 

Witaj na stronie internetowej
Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych

Kontakt:
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko
Konto bankowe: BNP PARIBAS 90 1600 1462 1820 7704 9000 0001
Jan Gotto Prezes PZŻN, tel. 505 038 523
E-mail: pzzn.gizycko@gmail.com

Zarząd Związku uprzejmie prosi o dokonanie wpłaty składek członkowskich za rok 2019 i 2020 na konto bankowe; BNP PARIBAS
90 1600 1462 1820 7704 9000 0001
Uwaga !!!
Opracowano Kalendarz na rok 2020


Nieprzetarty Rejs - I Edycja
20 lipca - 23 lipca 2020 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ORGANIZATOR:
Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych www.pzzn.pl, we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa www.msz.org.pl .
TERMIN: 20 lipca - 23 lipca 2020 r.
MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko, jezioro Kisajno
ZGŁOSZENIA: pisemne przyjmowane będą do dnia 15.07.2020 r. na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24; lub internetowo: pzzn.gizycko@gmail.com.
PROGRAM IMPREZY „NIEPRZETARTY REJS” 20 - 23.07.2020r.
PONIEDZIAŁEK 20.07.2020r.
800 -900 - śniadanie
800-1300 - przyjazd uczestników, zakwaterowanie, zapoznanie się z Ośrodkiem
1300 -1500 - obiad
1500 – 1630 - spotkanie organizacyjne z opiekunami grup (program, podział na grupy – posiłki), zapoznanie uczestników z Ośrodkiem (historia jachtu „Rekin”), z portem oraz ze sternikami, spotkanie z harcerzami
1630 - 1800 - spotkanie ze sternikami (podział uczestników na grupy do pływania – ustalenia na wtorek)
1800 - 1900 - kolacja, przygotowania grup do organizacji ogniska we wtorek

WTOREK 21.07.2020r.
800 - 900 - śniadanie
900 - 930 - spotkanie opiekunów grup ze sternikami
1000 - 1230 - pływanie I grupa po jeziorze Kisajno, Łabędzi Szlak, rejs ,,wyspa Giżycka",
- zajęcia na lądzie II grupa*
1300 - 1400 - obiad
1430 - 1700 - pływanie II grupa po jeziorze Kisajno, Łabędzi Szlak, rejs ,,wyspa Giżycka",
- zajęcia na lądzie I grupa*
1730 - kolacja, ognisko – prezentacja grup

ŚRODA 22.07.2020r.
800 - 900 - śniadanie
900 - 930 - spotkanie sterników z opiekunami grup
1000 – 1300 - regaty ( sasanki, DZ)
1315 - 1400 - pokaz ratownictwa wodnego
1400 - 1600 - obiad
1600 – 1730 - regaty – kajaki, pływanie dla chętnych, gry i zabawy na lądzie
1730 – 1900 - kolacja
1930 - dyskoteka

CZWARTEK 23.07.2020r.
800 – 900 - śniadanie
900 - 930 - spotkanie kierowników grup, sterników
1000 -1230 - pływanie, zwiedzanie miasta (Twierdza Boyen, wieża ciśnień)
1300 - 1400 - obiad
1430 - uroczyste zakończenie Nieprzetartego Rejsu**
1500 - 1700 - pływanie dla chętnych
1800 - kolacja
* - zajęcia na lądzie- pokaz udzielania pierwszej pomocy, nauka wiązania węzłów, śpiewanie szant, konkursy (przy braku pogody – film o tematyce żeglarskiej), opowieści żeglarzy, gry i zabawy na lądzie lub w hangarze
** - po uroczystym zakończeniu - grupy, które nie będą wyjeżdżały mogą skorzystać z obecności sterników i jeszcze popływać.
UWAGA- w przypadku załamania pogody program może ulec zmianie po uzgodnieniu z kierownikami grup
Prawa do wizerunku: zgłaszając się na imprezę ,,Nieprzetarty Rejs" beneficjent wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów swego wizerunku (zdjęć, filmów i innych informacji zawartych w zgłoszeniu).

 • Ankieta zgłoszenie I edycja
 • Lista zbiorcza I edycja
 • Program imprezy "Nieprzetarty Rejs" I edycja


  XVI PUCHAR POLSKI ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH - I Edycja
  24 lipca - 26 lipca 2020 r.

  Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  ORGANIZATOR:
  Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych www.pzzn.pl, we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa www.msz.org.pl .
  TERMIN: 24 lipca - 26 lipca 2020 r.
  MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko, jezioro Kisajno
  PRZEPISY: Regaty zostanš rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF oraz instrukcją żeglugi.
  ZGŁOSZENIA: pisemne przyjmowane będą do dnia 15.07.2020 r. na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24; lub internetowo: pzzn.gizycko@gmail.com.
  Plan regat:
  24.07.2020 r. - przyjazd załóg, dzień treningowy
  godz. 18.00 - 20.00 - przyjmowanie zmian w zgłoszeniach załóg, losowanie jachtów
  25.07.2020 r.
  godz. 09.00 - odprawa sterników
  godz. 9.30 - otwarcie regat
  godz. 10.30 - start do pierwszego wyścigu
  godz. 13.30 - 14.30 - obiad
  godz. 15.30 - start do kolejnych wyścigów
  godz. 18.00 - kolacja
  26.07.2020 r.
  godz. 10.00 - start do kolejnych wyścigów
  godz. 14.00 - obiad
  godz. 16.00 - zakończenie regat
  Instrukcja żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat w dniu rozpoczęcia regat.
  Trasa regat zostanie omówiona podczas odprawy sterników i będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń.
  Prawa do wizerunku: zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów swego wizerunku (zdjęć, filmów i innych informacji zawartych w zgłoszeniu).
  Każdy uczestnik akceptuje regulamin regat, startuje w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana i niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
  Informacji udziela Jan Gotto, tel. 505 038 523

 • ZGŁOSZENIE DO REGAT I EDYCJA

  XVI PUCHAR POLSKI ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH - II Edycja
  31 lipiec - 2 sierpień 2020 r.

  Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  ORGANIZATOR:
  Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych www.pzzn.pl, we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa www.msz.org.pl .
  TERMIN: 31 lipiec - 2 sierpień 2020 r.
  MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko, jezioro Kisajno
  PRZEPISY: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF oraz instrukcjš żeglugi.
  ZGŁOSZENIA: pisemne przyjmowane będą do dnia 25.07.2020 r. na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24; lub internetowo: pzzn.gizycko@gmail.com.
  Plan regat:
  31.07.2020 r. - przyjazd załóg, dzień treningowy
  godz. 18.00 - 20.00 - przyjmowanie zmian w zgłoszeniach załóg, losowanie jachtów
  01.08.2020 r.
  godz. 09.00 - odprawa sterników
  godz. 9.30 - otwarcie regat
  godz. 10.30 - start do pierwszego wyścigu
  godz. 13.30 - 14.30 - obiad
  godz. 15.30 - start do kolejnych wyścigów
  godz. 18.00 - kolacja
  02.07.2020 r.
  godz. 10.00 - start do kolejnych wyścigów
  godz. 14.00 - obiad
  godz. 16.00 - zakończenie regat
  Instrukcja żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat w dniu rozpoczęcia regat.
  Trasa regat zostanie omówiona podczas odprawy sterników i będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń.
  Prawa do wizerunku: zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów swego wizerunku (zdjęć, filmów i innych informacji zawartych w zgłoszeniu).
  Każdy uczestnik akceptuje regulamin regat, startuje w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana i niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikajšcą z udziału w regatach.
  Informacji udziela Jan Gotto, tel. 505 038 523

 • ZGŁOSZENIE DO REGAT II EDYCJA

  XVI PUCHAR POLSKI ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH - III Edycja
  7 sierpień - 9 sierpień 2020 r.

  Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  ORGANIZATOR:
  Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych www.pzzn.pl, we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa www.msz.org.pl .
  TERMIN: 7 - 9 sierpień 2020 r.
  MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko, jezioro Kisajno
  PRZEPISY: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF oraz instrukcją żeglugi.
  ZGŁOSZENIA: pisemne przyjmowane będą do dnia 15.07.2020 r. na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24; lub internetowo: pzzn.gizycko@gmail.com.
  Plan regat:
  07.08.2020 r. - przyjazd załóg, dzień treningowy
  godz. 18.00 - 20.00 - przyjmowanie zmian w zgłoszeniach załóg, losowanie jachtów
  08.08.2020 r.
  godz. 09.00 - odprawa sterników
  godz. 9.30 - otwarcie regat
  godz. 10.30 - start do pierwszego wyścigu
  godz. 13.30 - 14.30 - obiad
  godz. 15.30 - start do kolejnych wyścigów
  godz. 18.00 - kolacja
  09.08.2020 r.
  godz. 10.00 - start do kolejnych wyścigów
  godz. 14.00 - obiad
  godz. 16.00 - zakończenie regat
  Instrukcja żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat w dniu rozpoczęcia regat.
  Trasa regat zostanie omówiona podczas odprawy sterników i będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń.
  Prawa do wizerunku: zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów swego wizerunku (zdjęć, filmów i innych informacji zawartych w zgłoszeniu).
  Każdy uczestnik akceptuje regulamin regat, startuje w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana i niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikajšcą z udziału w regatach.
  Informacji udziela Jan Gotto, tel. 505 038 523

 • ZGŁOSZENIE DO REGAT III EDYCJA

  Nieprzetarty Rejs - I Edycja
  7 wrzesień - 10 wrzesień 2020 r.

  Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  ORGANIZATOR:
  Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych www.pzzn.pl, we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa www.msz.org.pl .
  TERMIN: 7 - 10 wrzesień 2020 r.
  MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko, jezioro Kisajno
  ZGŁOSZENIA: pisemne przyjmowane będą do dnia 1.09.2020 r. na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24; lub internetowo: pzzn.gizycko@gmail.com.
  PROGRAM IMPREZY „NIEPRZETARTY REJS” 7 - 10.09.2020r.
  PONIEDZIAŁEK 7.09.2020r.
  800 -900 - śniadanie
  800-1300 - przyjazd uczestników, zakwaterowanie, zapoznanie się z Ośrodkiem
  1300 -1500 - obiad
  1500 – 1630 - spotkanie organizacyjne z opiekunami grup (program, podział na grupy – posiłki), zapoznanie uczestników z Ośrodkiem (historia jachtu „Rekin”), z portem oraz ze sternikami, spotkanie z harcerzami
  1630 - 1800 - spotkanie ze sternikami (podział uczestników na grupy do pływania – ustalenia na wtorek)
  1800 - 1900 - kolacja, przygotowania grup do organizacji ogniska we wtorek

  WTOREK 27.09.2020r.
  800 - 900 - śniadanie
  900 - 930 - spotkanie opiekunów grup ze sternikami
  1000 - 1230 - pływanie I grupa po jeziorze Kisajno, Łabędzi Szlak, rejs ,,wyspa Giżycka",
  - zajęcia na lądzie II grupa*
  1300 - 1400 - obiad
  1430 - 1700 - pływanie II grupa po jeziorze Kisajno, Łabędzi Szlak, rejs ,,wyspa Giżycka",
  - zajęcia na lądzie I grupa*
  1730 - kolacja, ognisko – prezentacja grup

  ŚRODA 7.09.2020r.
  800 - 900 - śniadanie
  900 - 930 - spotkanie sterników z opiekunami grup
  1000 – 1300 - regaty ( sasanki, DZ)
  1315 - 1400 - pokaz ratownictwa wodnego
  1400 - 1600 - obiad
  1600 – 1730 - regaty – kajaki, pływanie dla chętnych, gry i zabawy na lądzie
  1730 – 1900 - kolacja
  1930 - dyskoteka

  CZWARTEK 7.09.2020r.
  800 – 900 - śniadanie
  900 - 930 - spotkanie kierowników grup, sterników
  1000 -1230 - pływanie, zwiedzanie miasta (Twierdza Boyen, wieża ciśnień)
  1300 - 1400 - obiad
  1430 - uroczyste zakończenie Nieprzetartego Rejsu**
  1500 - 1700 - pływanie dla chętnych
  1800 - kolacja
  * - zajęcia na lądzie- pokaz udzielania pierwszej pomocy, nauka wiązania węzłów, śpiewanie szant, konkursy (przy braku pogody – film o tematyce żeglarskiej), opowieści żeglarzy, gry i zabawy na lądzie lub w hangarze
  ** - po uroczystym zakończeniu - grupy, które nie będą wyjeżdżały mogą skorzystać z obecności sterników i jeszcze popływać.
  UWAGA- w przypadku załamania pogody program może ulec zmianie po uzgodnieniu z kierownikami grup
  Prawa do wizerunku: zgłaszając się na imprezę ,,Nieprzetarty Rejs" beneficjent wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów swego wizerunku (zdjęć, filmów i innych informacji zawartych w zgłoszeniu).

 • Ankieta zgłoszenie II edycja
 • Lista zbiorcza II edycja
 • Program imprezy "Nieprzetarty Rejs" II edycja


  XVI PUCHAR POLSKI ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IV Edycja
  11 wrzesień- 13 wrzesień 2020 r.

  Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  ORGANIZATOR:
  Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych www.pzzn.pl, we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa www.msz.org.pl .
  TERMIN: 11 - 13 wrzesień 2020 r.
  MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko, jezioro Kisajno
  PRZEPISY: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF oraz instrukcją żeglugi.
  ZGŁOSZENIA: pisemne przyjmowane będą do dnia 5.09.2020 r. na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24; lub internetowo: pzzn.gizycko@gmail.com.
  Plan regat:
  11.09.2020 r. - przyjazd załóg, dzień treningowy
  godz. 18.00 - 20.00 - przyjmowanie zmian w zgłoszeniach załóg, losowanie jachtów
  12.09.2020 r.
  godz. 09.00 - odprawa sterników
  godz. 9.30 - otwarcie regat
  godz. 10.30 - start do pierwszego wyścigu
  godz. 13.30 - 14.30 - obiad
  godz. 15.30 - start do kolejnych wyścigów
  godz. 18.00 - kolacja
  13.09.2020 r.
  godz. 10.00 - start do kolejnych wyścigów
  godz. 14.00 - obiad
  godz. 16.00 - zakończenie regat
  Instrukcja żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat w dniu rozpoczęcia regat.
  Trasa regat zostanie omówiona podczas odprawy sterników i będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń.
  Prawa do wizerunku: zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów swego wizerunku (zdjęć, filmów i innych informacji zawartych w zgłoszeniu).
  Każdy uczestnik akceptuje regulamin regat, startuje w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana i niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikajšcą z udziału w regatach.
  Informacji udziela Jan Gotto, tel. 505 038 523

 • ZGŁOSZENIE DO REGAT IV EDYCJA

  Archiwalne wiadomości »

  Druki do pobrania »

 •  
   

  © Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych | Wykonanie: