Pogoda na jutro
Pogoda w Gizycku

Warto zobaczyć

 
 

Witaj na stronie internetowej
Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych

Kontakt:
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko
Konto Bankowe - 87 9343 0005 0013 6422 2000 0010
Jan Gotto Prezes PZŻN, tel. 505 038 523
E-mail: pzzn.gizycko@gmail.comWARSZTATY ŻEGLARSKIE NA MORZU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W dniu 17.09.2016 r. rozpoczęły się ,,I Warsztaty Żeglarskie na Morzu dla Osób z Niepełnosprawnością", które są współfinansowane z środków PFRON. Warsztaty będą trwały do 30.09.2016 r. udział w nich bierze 7 osób. Start nastąpił z mariny Baotic w Seget Donji. Cel projektu: warsztaty mają za zadanie przygotować osoby niepełnosprawne do zdobycia stażu oraz umiejętności żeglowania po morzu w stopniu by po rejsie samodzielnie funkcjonować na jachcie, a w przyszłości mogą zdawać na wyższe uprawnienia. Praca na morzu pozwoli beneficjentom na kształtowanie swojego charakteru i pracy w zespole. Następne warsztaty będą realizowane od 1 października do 14 października 2016 r.


IV Żeglarskie Mistrzostwa Makroregionu Pomorskiego Niepełnosprawnych
05-09.09.2016 r.

Odbyła się kolejna IV edycja Mistrzostw Makroregionu Pomorskiego Niepełnosprawnych. Głównym organizatorem było Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarz Niepełnosprawnych. W imprezie żeglarskiej uczestniczyło 26 osób. Mistrzostwa odbyły się w ośrodku Międzynarodowego Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku. Uczestnicy przyjechali z Gdańska , Malborka, Ryjewa, Kwidzyna, Gardei, Prabut. Impreza została dofinansowana przez Urzšd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ze środków PFRON. Przez cały okres pogoda była piękna. Było ciepło i słonecznie. Nie zabrakło także wiatru, dzięki czemu zrealizowano cały zakładany program. Program był bardzo bogaty, oprócz regat na Dezetach było dużo innych konkurencji. Odbyły się między innymi wyścigi kajakowe, turniej tenisa stołowego, zwiedzanie Eko Mariny, krótka nauka prowadzenia motorówki. Uczestnicy wzięli udział w zakończeniu warsztatów żeglarski organizowanych przez Mazurską Szkołę Żeglarstwa w Giżycku w strojach żeglarskich. Zgodnie z zaplanowanym programem odbył się rejs ,,Łabędzim Szlakiem". Uczestnicy podziwiali panoramę jeziora Niegocin oraz uczestniczyli w otwarciu mostu obrotowego. W ostatnim dniu rozegrano regaty. Koordynatorem projektu był Arkadiusz Sokolnicki członek zarządu, który do pomocy miał zgrany zespół. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz pamištki mistrzostw, które wręczał Wiesław Nowakowski Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych. Po smacznym obiedzie i udanych mistrzostwach uczestnicy zwiedzili św. Lipkę. Do zobaczenia na kolejnych mistrzostwach.


ZAWIADOMIENIE O REGATACH

XIII PUCHAR POLSKI ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IV Edycja
30 wrzesień - 2 październik 2016 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
ORGANIZATOR: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa www.msz.org.pl. .
TERMIN: 30 wrzesień - 2 paŸdziernik 2016 r.
MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko, jezioro Kisajno(www.sail-mazury.pl)
PRZEPISY: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013-2016, oraz instrukcją żeglugi.
ZGŁOSZENIA: pisemne przyjmowane będą do dnia 18.09.2016 r. na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24; lub internetowo: E-mail: pzzn.gizycko@gmail.com.

Plan regat:
30.09.2016 r. - przyjazd załóg, dzień treningowy
godz. 18.00 - 20.00 - przyjmowanie zmian w zgłoszeniach załóg, losowanie jachtów

1.10.2016 r.
godz. 09.00 - odprawa sterników
godz. 9.30 - otwarcie regat
godz. 10.30 - start do pierwszego wyścigu
godz. 13.30 - 14.30 - obiad
godz. 15.30 - start do kolejnych wyścigów
godz. 18.00 - kolacja

2.10.2016 r.
godz. 10.00 - start do kolejnych wyścigów
godz. 14.00 - obiad
godz. 16.00 - zakończenie regat
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat w dniu rozpoczęcia regat.
Trasa regat zostanie omówiona podczas odprawy sterników i będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń.
Prawa do wizerunku: zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów swego wizerunku (zdjęć, filmów i innych informacji zawartych w zgłoszeniu). Każdy uczestnik akceptuje regulamin regat, startuje w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana i niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
Informacji udziela Jan Gotto tel. 505 038 523

 • ANKIETA - ZGŁOSZENIE -do pobrania»

 • II ,,Aktywni i Sprawni Żeglarze 60+".
  12 - 25.08.2016 r..

  Odbyły się drugie w tym sezonie letnim warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych 60+. Organizatorem była Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych. Warsztaty były całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe), gdyż zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W warsztatach wzięło w udział 30 uczestników, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski. Warunki pogodowe były zmienne. Trochę padało, ale był wiatr i zrealizowaliśmy cały zakładany program szkoleniowy. Dodatkowo kilkoro uczestników przystąpiło do egzaminów na stopnie żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego i po ich zdaniu zgodnie z wieloletnią tradycją zostali ,,pasowani" na żeglarzy. Zgodnie z zaplanowanym programem odbył się rejs szkoleniowy dookoła ,,Wyspy Giżyckiej" (kanał Piękna Góra, jezioro Tajty, kanał Niegociński, jezioro Niegocin, kanał Łuczański). Dużym powodzeniem cieszyły się także rejsy dezetami na wieczorno-nocne koncerty szantowe w ,,Sztrandzie", wycieczki kajakowe, jak również dyskoteki z konkursami żeglarskimi w ,,Szklance". Tradycyjnie na zakończenie warsztatów rozegraliśmy regaty na Sasankach. Był dobry wiatr 2-3 B i dzięki temu przeprowadziliśmy 3 wyścigi. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i mapy Wielkich Jezior Mazurskich.
  IV Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych
  12 - 25.08.2016 r.

  Odbyły się czwarte z pięciu zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem była Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych. W warsztatach wzięło udział 30 uczestników, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski. Warunki pogodowe były zmienne. Przez pierwszych kilka dni trochę padało, ale nie brakowało wiatru, dzięki czemu było dużo żeglowania zarówno na jachtach kabinowych jak i na dezetach. Wykorzystując dobre ,,okienka pogodowe" wielu chętnych żeglowało również po kolacji. Odbył się rejs szkoleniowy dookoła ,,Wyspy Giżyckiej" (kanał Piękna Góra, jezioro Tajty, kanał Niegociński, jezioro Niegocin, kanał Łuczański). Dużym powodzeniem cieszyły się także rejsy dezetami na wieczorno-nocne koncerty szantowe w ,,Sztrandzie", jak również dyskoteki z konkursami żeglarskimi w ,,Szklance”. Po wewnętrznych sprawdzianach opanowanej teorii i praktyki część uczestników dodatkowo przystąpiła do egzaminów na stopnie żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Po zdaniu egzaminów zostali ,,pasowani" na żeglarzy i motorowodniaków. Na zakończenie warsztatów zostały rozegrane regaty. Odbyły się 3 wyścigi. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i mapy Wielkich Jezior Mazurskich. Akcja będzie kontynuowana. Ostatnie Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych dofinansowane przez PFRON odbędą się w terminie 26 sierpnia - 8 września 2016 r.

  XIII Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych II Edycja
  19 – 21 sierpnia 2016 r.

  Rozegraliśmy drugą edycję tegorocznego Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. Organizatorami byli Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa. Impreza była dofinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wystartowało 18 załóg na sasankach. Prognozy pogody były sprzeczne. W piątek, który był dniem treningowym trochę padało, ale był wiatr 2 B. W sobotę było słonecznie, wiatr 2 - 3 B i do obiadu rozegraliśmy 3 wyścigi. Obserwatorzy spodziewali się zaciętej walki pomiędzy kadrowiczami i nie zawiedli się. Po rozegraniu trzech wyścigów prowadził z czterema punktami Grzegorz Włochowicz przed Andrzejem Burym, który miał siedem punktów. Trzecie miejsce zajmowała Olga Górnaś-Grudzień z dziewięcioma punktami. Niestety po przerwie obiadowej wiatr osłabł i do wieczora rozegraliśmy tylko 2 wyścigi, a trzeci Komisja Sędziowska przerwała z powodu braku wiatru. Grzegorz Włochowicz żeglował słabo ( piętnaste i dwunaste miejsce) i tym samym stracił szanse na podium. Znakomicie żeglowała Olga Górnaś-Grudzień (drugie i pierwsze miejsce), dzięki czemu zyskała cztery punkty przewagi nad Burym. Wszystko miało się rozstrzygnąć w niedzielę. W niedzielę było mniej słońca, wiatr 1- 3 B i rozegraliśmy ostatnie 3 wyścigi. Olbrzymią niespodziankę sprawiła nowa załoga ze sternikiem Jarosławem Zastawskim, która wygrała wszystkie. O wszystkie miejsca trwała zażarta walka do ostatniego wyścigu, co pokazują końcowe wyniki. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, puchary i nagrody ksišżkowe. Zaprosiliśmy zawodników na trzeciš edycję XIII Pucharu Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością w dniach 9 - 11 września 2016 roku.

  Wyniki:
  Żeglarze niepełnosprawni ruchowo:
  1. Andrzej Bury, Marian Zakowicz, Bożena Bień (22 pkt.)
  2. Olga Górnaś-Grudzień, Józef Wolsza, Wiesław Wolsza (22 pkt.)
  3. Jarosław Zastawski, Dariusz Osiński, Sara Foit (33 pkt.)
  4. Jan Uruski, Wojciech Liczmański, Michał Heyna (33 pkt.)
  5. Adam Wójtowicz, Kamila Banaś, Agata Grzybowska (39 pkt.)
  6. Dariusz Kuśnierz, Leszek Król, Ewa Matula (40 pkt.)
  7. Grzegorz Włochowicz, Liczmańska Halina, Drobniak Roman (45 pkt.)
  8. Michał Rutkowski, Katarzyna Kulig, Monika Kołzian (45 pkt.)
  III Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych
  28.07 - 10.08.2016 r.

  Odbyły się trzecie z pięciu zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem była Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych. W warsztatach wzięło udział 30 uczestników, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski. Warunki pogodowe były zmienne. Przez pierwszych kilka dni trochę padało, ale nie brakowało wiatru, dzięki czemu było dużo żeglowania zarówno na jachtach kabinowych jak i na dezetach. Wykorzystując dobre ,,okienka pogodowe" wielu chętnych żeglowało również po kolacji. Odbył się rejs szkoleniowy dookoła ,,Wyspy Giżyckiej" (kanał Piękna Góra, jezioro Tajty, kanał Niegociński, jezioro Niegocin, kanał Łuczański). Dużym powodzeniem cieszyły się także rejsy dezetami na wieczorno-nocne koncerty szantowe w ,,Strandzie"”, jak również dyskoteki z konkursami żeglarskimi w ,,Szklance". Uczestnicy popłynęli także dezetami na MAZURY AIR SHOW 2016. i podziwiali z pokładów jachtów pokazy akrobacji lotniczych, które odbyły się w sobotę i niedzielę nad taflą jeziora Niegocin. Po wewnętrznych sprawdzianach opanowanej teorii i praktyki część uczestników dodatkowo przystąpiła do egzaminów na stopnie żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Po zdaniu egzaminów zostali ,,pasowani" na żeglarzy i motorowodniaków. Na zakończenie warsztatów zostały rozegrane regaty. Wystartowało 9 sasanek. Odbyły się 3 wyścigi. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i mapy Wielkich Jezior Mazurskich. Akcja będzie kontynuowana. Następne Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych dofinansowane przez PFRON odbędą się w terminach : 12 - 25 sierpnia 2016 r. oraz 28 sierpnia - 8 września 2016 r.
  „Aktywni i Sprawni Żeglarze 60+”
  28.07. – 10.08.2016 r.

  Odbyły się pierwsze w tym sezonie letnim warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych 60+. Organizatorem była Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy z polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych. Warsztaty były całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe), gdyż zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W warsztatach wzięło udział 30 uczestników, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski. Warunki pogodowe były zmienne. Trochę padało, ale był wiatr i zrealizowano cały zakładany program szkoleniowy. Dodatkowo kilkoro uczestników przystąpiło do egzaminów na stopnie żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego i po ich zdaniu zgodnie z wieloletnią tradycją zostali ,,pasowani" na żeglarzy. Zgodnie z zaplanowanym programem odbył się rejs dookoła ,,Wyspy Giżyckiej" (kanał Piękna Góra, jezioro Tajty, kanał Niegociński, jezioro Niegocin, kanał Łuczański). Dużym powodzeniem cieszyły się także rejsy dezetami na wieczorno-nocne koncerty szantowe w ,,Strandzie", jak również dyskoteki z konkursami żeglarskimi w ,,Szklance". Odbył się także rejs dezetami na MAZURY AIR SHOW 2016. Uczestnicy podziwiali z pokładów jachtów pokazy akrobacji lotniczych, które odbyły się w sobotę i niedzielę nad taflą jeziora Niegocin. Tradycyjnie na zakończenie warsztatów rozegrano regaty na Sasankach. Był dobry wiatr 2-3 B i dzięki temu przeprowadzono 3 wyścigi. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i drobne upominki. Następne warsztaty ASOS odbędą się w dniach 12 - 25.08.2016 r.
  II Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych
  13 – 26.07.2016 r.

  Odbyły się zorganizowane przez nas drugie z pięciu zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W warsztatach wzięło udział 30 uczestników, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski. Warunki pogodowe były niezłe. Przez pierwszych kilka dni trochę padało, ale nie brakowało wiatru, dzięki czemu było dużo żeglowania zarówno na jachtach kabinowych jak i na dezetach. Wykorzystując dobre ,,okienka pogodowe" wielu chętnych żeglowało również po kolacji. Odbył się rejs szkoleniowy dookoła ,,Wyspy Giżyckiej" (kanał Piękna Góra, jezioro Tajty, kanał Niegociński, jezioro Niegocin, kanał Łuczański). Uczestnicy bawili się na dyskotece z konkursami żeglarskimi. Popłynęli także na plażę miejską na jezioro Niegocin na nocny, największy Polski Festiwal Szantowy - XXIV Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Morskiej ,,SZANTY Z FOLKIEM".
  Po wewnętrznych sprawdzianach opanowanej teorii i praktyki spora grupa uczestników dodatkowo przystšpiła do egzaminów na stopnie żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Czterech uzyskało patenty sterników motorowodnych, a dziewięciu patenty żeglarzy jachtowych. Po zdaniu egzaminów zostali ,,pasowani" na żeglarzy i motorowodniaków. Na zakończenie warsztatów zostały rozegrane regaty. Wystartowało 8 sasanek. Odbyły się 3 wyścigi. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i mapy Wielkich Jezior Mazurskich. Akcja będzie kontynuowana. Następne Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych dofinansowane przez PFRON odbędą się w terminach : 28 lipca - 10 sierpnia 2016 r. ; 12 sierpnia - 25 sierpnia 2016 r. oraz 28 sierpnia - 8 września 2016 r.
  Pożegnanie

         Trudno dobrać słowa, by wyrazić zaskoczenie, zdziwienie i ból jaki towarzyszy licznej rzeszy żeglarzy niepełnosprawnych, kadrze i instruktorom MSŻ i PZŻN. Nikt z nas nie przypuszczał, że Iza, którą dziś ze smutkiem żegnamy odejdzie tak szybko, tak niespodziewanie. Przecież nie tak dawno, podczas dorocznego zlotu oldtimerów z zapałem organizowała kolejne regaty dezet. Przecież z nieukrywaną satysfakcją i zadowoleniem obserwowała ceremonię nagradzania zwycięzkich załóg.
         Odeszła osoba o ogromnych zasługach dla żeglarstwa, osoba o wielkim autorytecie, osoba, która mimo przeciwności losu zawsze emanowała optymizmem. To Iza przez szereg lat, jako Prezes dowodziła nawą Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych, to Ona z charakterystycznym uśmiechem na ustach prowadziła nas wodniacką drogą, to Ona rozpalała żeglarskie pasje, uczyła jak pokonywać przeszkody, jak się po prostu nie poddawać słabościom. To Iza wreszcie wiodła nas na rejsy nieprzetarte, by przecierać szlaki niedostępne do niedawna dla szerokiej rzeszy osób niepełnosprawnych. We wtorek Iza ukończyła ostatni etap swego ziemskiego rejsu. Przyjaciele, pozwólcie, że przywołam tu słowa poety:

  ,, ... los swoje blaski dla Niej zgasił
  i tylko księżyc blaski wzniósł
  aby z wysoka uśpić wanty
  aby uśpić wanty już...
  ... bo to był Jej ostatni rejs,
  bo to był Jej ostatni rejs, ostatni ..."

           Izo! Na twojej ziemskiej wachcie wybrzmiała właśnie czwarta - ostatnia szklanka. Izo - to dobra wachta była, pełna konkretnej pracy, obfitująca w dary serdeczności dla otaczających Cię przyjaciól i znajomych. Szczególnie wdzięczni za tą wachtę są wszyscy niepełnosprawni, którym przez swą pracę uświadomiłaś, że choć ,,droga, którą trzeba przejść przez najtrudniejsze ścieżki wiedzie", to pokonać ją można z godnością, nawet o kulach lub na wózku inwalidzkim.
         Dziś płyniesz już pewnie w skromnej łódce z kory, którą dla Ciebie siwy anioł wystrugał:

  ,, ... miejsca w łódce nie za wiele
  ot dla jednej duszy
  co ją z ziemi do anioła
  łódka przewieźć musi..."

         Izo! Zapewne już wybrzmiała dla Ciebie pierwsza szklanka nowej - niebiańskiej wachty. Pewnie już przygotowujesz regaty anielskim załogom, wzywasz sterników na odprawę i życzysz im dobrych wyników. My - żegnając Cię dziś ze smutkiem, wierzymy jednocześnie, że będzie Ci dana kolejna piękna wachta, że będąc sternikiem na niebiańskich akwenach będziesz otaczała swoją opieką ideę pokonywania niepełnosprawności przez sport żeglarski.

  Dobrego rejsu Izo! Dobrego rejsu!.
  Żeglarze niepełnosprawni, kadra i instruktorzy MSŻ i PZŻN


  I Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych
  28.06. - 11.07.2016r.

  Odbyły się pierwsze z pięciu zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W warsztatach wzięło udział 30 uczestników, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski. Warunki pogodowe były dobre. Przez większość czasu trwania warsztatów było słonecznie. Dopisał także wiatr, dzięki czemu było dużo żeglowania zarówno na jachtach kabinowych jak i na dezetach. Wykorzystując dobre warunki wielu chętnych żeglowało również po kolacji. Odbył się rejs szkoleniowy dookoła ,,Wyspy Giżyckiej" (kanał Piękna Góra, jezioro Tajty, kanał Niegociński, jezioro Niegocin, kanał Łuczański). Uczestnicy bawili się na dyskotece, a także na nocnym koncercie w pobliskiej ,,Strandzie". Po wewnętrznych sprawdzianach opanowanej teorii i praktyki spora grupa uczestników dodatkowo przystąpiła do egzaminów na stopnie żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Pięciu uzyskało patenty sterników motorowodnych, a szesnastu patenty żeglarzy jachtowych. Po zdaniu egzaminów zostali ,,pasowani" na żeglarzy i motorowodniaków. Na zakończenie warsztatów zostały rozegrane regaty. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i mapy Wielkich Jezior Mazurskich. Akcja będzie kontynuowana. Następne Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych dofinansowane przez PFRON odbędą się w terminach : 13 lipca - 26 lipca 20016 r. ; 28 lipca - 10 sierpnia 2016 r. ; 12 sierpnia - 25 sierpnia 2016 r. oraz 28 sierpnia - 8 września 2016 r.


  XII Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych
  - Memoriał Eugeniusza Wilczyńskiego
  24 - 26 czerwca 2016 r.

  Kolejny raz odbyła się największa w Europie impreza żeglarska dla osób niepełnosprawnych. W tym roku wzięło w niej udział 270 uczestników, którzy pod opieką kilkudziesięciu instruktorów i wolontariuszy na kilkudziesięciu różnorodnych jachtach przez 3 dni uczyli się żeglarstwa. Organizatorem była Mazurska Szkoła Żeglarstwa, a współorganizatorem Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych. Sternikami jachtów byli w większości zawodnicy ukończonych dzień wcześniej XXII Mistrzostw Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością. Wszyscy sternicy i ratownicy pracowali na zasadzie wolontariatu. Festiwal był dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przez cały czas trwania Festiwalu pogoda była dobra. W piątek było słonecznie, wiatr 2 B i przeprowadziliśmy wszystkie zaplanowane zajęcia. Wieczorem była dyskoteka w ,,Szklance". W sobotę było piękne słońce wiatr 2 - 3 B i ponownie przeprowadziliśmy wszystkie zaplanowane treningi na różnym sprzęcie. Wieczorem w hangarze ,,Pod Rekinem" odbyła się zabawa z zespołem szantowym ,,Ostatnie Takie Trio", która przecišgnęła się do godzin rannych. Według prognoz pogody w niedzielę około godziny dwunastej miała być silna burza. Tymczasem od rana do obiadu było dużo słońca, wiatr 2 B i rozegraliśmy regaty – Memoriał Eugeniusza Wilczyńskiego. Wystartowało 20 Sasanek, 8 Dezet i 9 Tang. Na szczęście zapowiadana burza opóźniła się i przyszła o godzinie szesnastej. Towarzyszyła jej długa, intensywna ulewa i w tej sytuacji ceremonię zakończenia regat zorganizowaliśmy w ,,Szklance" zamiast jak było wcześniej planowane w porcie. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy, oraz losowali nagrody książkowe. Imprezę filmowała ekipa Sailing.org.pl. i reportaż będzie można w najbliższych dniach obejrzeć na ich portalu internetowym; www.sailing.org.pl. Wieczorem po oficjalnym zakończeniu regat ,,Ostatnie Takie Trio" ponownie bawiło się z uczestnikami Festiwalu, którzy zostali na noc i zamierzali wyjeżdżać następnego dnia. Tym razem (z obawy o opady deszczu ponieważ niebo było ciągle zachmurzone) zabawa odbyła się na powietrzu obok ,,Szklanki", aby w razie potrzeby się w niej schronić. Podobnie jak w roku poprzednim zabawa trwała do momentu, aż uczestnicy poddali się.
  Komandor regat składa podziękowania kadrze za sprawną organizację imprezy a szczególnie dziennikarzom Radia Gdańsk i Magazynu Hokej pod dowództwem Arka Chomickiego.

  Wyniki regat:

  Sasanki:
  1. Leszek Szeląg, Sławomir Lewandowski, Sandra Pająk, Sebastian Ciszewski, Adam Gołda
  2. Waldemar Woźniak, Igor Polowczyk, Anna Sowała, Dariusz Sowała
  3. Andrzej Bury, Bożena Bień, Krzysztof Szymański, Grażyna Pieczonka, Dominik Bluszke

  Tanga:
  1. Kazimierz Kulik, Robert Piotrowski, Grażyna Pałatyńska, Teresa Kosiada, Jan Jurczak
  2. Sebastian Kwiatkowski, Bożena Jesionek, Renata Stańczyk, Dominika Stańczyk, Karolina Kozakow
  3. Arkadiusz Chomicki, Krzysztof Hennig, Daria Paprocka, Jolanta Sęczęk, Jan Strachurski

  Dezety:
  1.,,Balanga" - Andrzej Szocik, Sylwia Krześniak, Adam Więcławski, Agnieszka Nawrot, Joanna Jurgielewicz, Małgorzata Kołacka, Maria Wiosna, Anna Głowacka, Jadwiga Marzyńska, Halina Pogorzelska, Grażyna Włodarczyk
  2 .,,Pierwsza Szklanka"- Andrzej Skotnicki, Nikfor Złobiński, Janina Złobińska, Janina Łukaszewicz, Mirosław Szafarz, Ewa Borkowska, Irena Skotnicka, Przemysław Rogalski, Agnieszka Zamojska, Małgorzata Bratek, Jadwiga Jóźwiak
  3. ,,Hulaj Dusza"- Leszek Król, Paweł Maciejewski, Alina Hirsz, Alina Papudzińska, Ewa Brzeszczyńska, Bartłomiej Drzazga, Renata Palma, Bartosz Królikowski, Krzysztof Kikowski, Artur Łšgwa, Wojciech Jakś, Mateusz Matusiak, Paula Budka  XXII Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością
  20 - 23 czerwca 2016 r.

  Rozegraliśmy kolejne Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością. To jedne z najstarszych tego typu regat na świecie. Organizatorem była Mazurska Szkoła żeglarstwa we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z powodu ograniczenia dofinansowania w regatach wystartowało 27 załóg. Zawodnicy niepełnosprawni ruchowo (20 załóg) ścigali się na Sasankach, a zawodnicy niesłyszący (7 załóg) na Tangach. Obserwatorzy spodziewali się zaciętej rywalizacji pomiędzy kadrowiczami i tak było do końca regat. Pogoda dopisała, dzięki czemu rozegrano 12 wyścigów metodą przesiadkową. Mistrzostwa rozpoczęła krótkim występem grupa taneczna Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych z Bytomia. Poniedziałek był dniem treningowym. We wtorek było pochmurnie, wiatr 2 momentami 3 B i do obiadu rozegraliśmy dwa wyścigi, a po obiedzie do kolacji 2 następne. Po pierwszym dniu wyścigów w kategorii żeglarzy niepełnosprawnych ruchowo prowadził Waldemar Woźniak przed Olgą Górnaś-Grudzień. Oboje mieli po 10 punktów. Trzecie miejsce zajmował Andrzej Bury z 16 punktami. W kategorii żeglarzy niesłyszących wszystkie wygrał Tomasz Gumiński. W środę przez cały dzień była wspaniała pogoda - słońce i wiatr 3 B. Dzięki temu rozegraliśmy 3 wyścigi do obiadu i również 3 kolejne po obiedzie do kolacji. Bury się obudził i zaczął odrabiać straty. Wygrał 2 wyścigi i trzy razy był drugi. Do walki o podium włączył się Wiesław Borowiecki - Mistrz Polski z 2012 roku. W kategorii żeglarzy niesłyszących ,,Gumiś" wygrał kolejne 3 wyścigi i powiększył swoją przewagę nad konkurentami. Olga Górnaś-Grudzień miała dużą wpadkę w ósmym wyścigu co pozbawiło ją szans na podium. W niedzielę wiatr osłabł do 1 - 2 B i z trudem rozegraliśmy ostatnie 3 wyścigi. Bury żeglował równo i dzięki temu zdobył swój ósmy tytuł Mistrza Polski. Borowiecki także żeglował równo i na finiszu pokonał WoŸniaka. W kategorii żeglarzy niesłyszących ,,Gumiś" nie dał rywalom żadnych szans i także po raz ósmy zdobył tytuł Mistrza Polski. Drugie miejsce zajęła Barbara Lepszy co nie było niespodzianką, gdyż takie same miejsce zajęła w poprzednim roku. Zwycięzcy otrzymali medale i dyplomy. Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez PFRON i stałego sponsora Mistrzostw - firmę BUDIMEX S.A. Nagrody wręczał Kamil Petynka - Dyrektor Warmińsko- Mazurskiego Oddziału PFRON.

  Wyniki:
  Żeglarze niepełnosprawni ruchowo:

  1. Andrzej Bury, Marian Zakowicz, Bożena Bień (26 pkt.)
  2. Wiesław Borowiecki, Ewa Nazarowska, Halina Świderek (30 pkt.)
  3. Waldemar Woźniak, Rafał Szklarz, Agnieszka Jabłońska (35 pkt.)
  4. Grzegorz Włochowicz, Zbigniew Jastrzębski, Roman Drobniak (41 pkt.)
  5. Adam Wójtowicz, Jacek Niżygrocki, Agata Grzybowska (56 pkt.)
  6. Olga Górnaś-Grudzień, Józef Wolsza, Wiesław Wolsza (58 pkt.)
  7. Michał Rutkowski, Katarzyna Kulig, Monika Kotzian (72 pkt.)
  8. Feliks Basłyk, Mirosław Lisiczyński, Józef Pawlak (76 pkt.)

  Żeglarze niesłyszący:
  1. Tomasz Gumiński, Michał Rek, Mikołaj Minko (12 pkt.)
  2. Barbara Lepszy, Karina Fruba, Arkadiusz Tylutki (23 pkt.)
  3. Zbigniew Gumiński, Paweł Jankowski, Euzebia Jankowska (29 pkt.)
  4. Michał Maculewicz, Beata Murawska, Marta Drożdziel (36 pkt.)
  5. Katarzyna Kowalczyk, Stanisław Wadas, Waldemar Mandelka (42 pkt.)
  6. Paweł Dziubak, Maria Pawlak, Władysław Ochrymiuk (53 pkt.)


  XIII Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych I Edycja
  17 - 19 czerwca 2016 r.

  Rozegraliśmy pierwszą edycję tegorocznego Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. Organizatorami byli Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa. Impreza była dofinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wystartowało 21 załóg ( 16 załóg niepełnosprawnych ruchowo i 5 załóg żeglarzy niesłyszących). Żeglarze niepełnosprawni ruchowo ścigali się na sasankach, a żeglarze niesłyszący na tangach. Pogoda była zmienna. W piątek, który był dniem treningowym podobnie jak w ubiegłym roku był silny wiatr 4 - 5 B. Tuż po zakończeniu treningów przyszedł szkwał około 8 - 9 B, który połamał kilka drzew na terenie Centrum, w tym powalił olbrzymią, ponad stuletnią wierzbę na keję portową. Upadek drzewa widziało wiele osób, ale na szczęście żadna z nich nie ucierpiała. Prognozy pogody na sobotę były różne, niektóre zapowiadały silny wiatr. Rano był silny wiatr i Komisja Sędziowska nakazała refowanie. Na szczęście najgorsze prognozy się nie sprawdziły i przez cały dzień wiało 2 - 3 i tylko momentami 4 B. Do obiadu rozegraliśmy 3 wyścigi, a po przerwie obiadowej do wieczora również 3 wyścigi. W niedzielę było sporo słońca, wiatr 1- 3 B i rozegraliśmy kolejne 3 wyścigi. W kategorii żeglarzy niepełnosprawnych ruchowo od początku regaty zdominował Andrzej Bury, który wygrał 5 wyścigów i trzy razy był drugi. Równo żeglował Darek Kuśnierz i w rezultacie zajął drugie miejsce. O trzecie miejsce trwała walka do ostatniego wyścigu, która zakończyła się zwycięstwem Olgi Górnaś-Grudzień. W kategorii żeglarzy niesłyszących regaty zdominował Zbigniew Gumiński, który wygrał 4 wyścigi i trzy razy był drugi. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, puchary i nagrody książkowe. Zaprosiliśmy zawodników na drugą edycję XIII Pucharu Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością.

  Wyniki:
  Żeglarze niepełnosprawni ruchowo:
  1. Andrzej Bury, Marian Zakowicz, Bożena Bień (11 pkt.)
  2. Dariusz Kuśnierz, Leszek Król, Andrzej Dziekoński (19 pkt.)
  3. Olga Górnaś-Grudzień, Józef Wolsza, Halina Liczmańska (40 pkt.)
  4. Michał Rutkowski, Katarzyna Kulig, Monika Kołzian (43 pkt.)
  5. Janusz Wilczyński Stanisław Jurgielewicz, Jarosław Zasławski (52 pkt.)
  6. Jan Uruski, Irena Uruska, Zdzisław Uruski (56 pkt.)

  Żeglarze niesłyszšcy:
  1. Zbigniew Gumiński, Marta Droździel, Paweł Jankowski (13 pkt.)
  2. Katarzyna Kowalczyk, Mikołaj Minko, Arkadiusz Tylutki (16 pkt.)
  3. Rafał Zadroga, Wojciech Borowski, Maria Pawlak ( 23 pkt.)


  „Nieprzetarty Rejs”
  13 – 16 czerwca 2016 r.

  Odbyła się kolejna, tradycyjna, masowa impreza żeglarska dla osób niepełnosprawnych. W tegorocznym ,,Nieprzetartym Rejsie" wzięło udział 190 uczestników z całej Polski. Przyjechały ekipy z Jasionnej, Łukowa, Ryżek, Reszla, Marcinkowa, Skórca, Jedwabna, Prejłowa, Białej Podlaskiej. Uczestnikami opiekowało się 49 osób kadry i wolontariuszy. Imprezę otworzył i powitał uczestników poseł Wojciech Kossakowski członek Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Pogoda była dobra. W poniedziałek, wtorek i środę uczestnicy żeglowali na dezetach i sasankach. Oprócz tego były różne konkursy, nauka piosenek żeglarskich, opowieœci żeglarskie. Wszystkie konkursy zorganizowali i przeprowadzili harcerze z Giżyckiego Hufca ZHP. We wtorek wieczorem było ognisko, grill i prezentacje poszczególnych grup. Z roku na rok ekipy coraz bardziej się starają i poziom występów stale się podnosi. W środę wszyscy bawili się najpierw na dyskotece w hangarze ,,Pod Rekinem", a potem najwytrwalsi w ,,Szklance". W czwartek do obiadu rozegraliśmy regaty na dezetach a po południu zakończyliśmy imprezę. Zwycięzcy regat i konkursów otrzymali puchary i dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki. Reportaż z imprezy zrobiła ekipa TVP INFO. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Organizatorzy dziękują wolontariuszom, a szczególnie harcerzom z Giżyckiego Hufca ZHP.

  Wyniki regat:
  klasa DZ
  1. Jacht ,,W Tango" - Leszek Król - sternik, Grażyna Kręgol, Piotr Pieńkowski, Alina Stępień, Edyta Rawa, Monika Parapura, Agnieszka Świtek, Konstanty Stawisława, Sławomir Lęgas, Mariusz Dzbański, Izabela Strzemieczna
  2. Jacht ,,Hulaj Dusza"- Wiesław Nowakowski - sternik, Marlena Chmiel, Sławomir Szlezyngier, Piotr Sidoruk, Wioletta Socawa, Michał Rybski, Adam Polko, Renata Kuszneruk, Emilia Rozbicka, Waldemar Butkiewicz, Zaneta Rogala, Marcin Franczuk
  3. Jacht ,,Pierwsza Szklanka" - Marian Zakowicz - sternik, Jan Mulawa, Leon Sobolewski, Teresa Nikoniuk, Robert Rak, Tomasz Chodań, Sylwia Smiszek, Danuta Stasiołojć, Teresa Dawidowicz, Iwona Grochulska, Wojciech Symonowicz ,
  4. Jacht ,,Balanga" - Andrzej Dziekoński – sternik, Zbyszko Świderski, Waldemar Drozdowski, Robert Łapa, Krzysztof Rosiński, Beata Fedorowicz, Henryk Bociański, Stanisław Jaśkiewicz, Krzysztof Zdunek, Regina Szulc, Magda Bralewska
  5. Jacht ,,Czwarta Szklanka" - Adam Wojtowicz - sternik, Wojciech Pogodziński, Sylwester Anusiewicz, Dorota Szeląg, Cezary Piechowicz, Marian Zadrożny, Jacek Jakubczyk, Adam Stankiewicz, Maciej Sokołowski, Jerzy Olender, Mieczysław Wšgrowski
  6. Jacht ,,Bar Młodzieży" - Feliks Basłyk, Dorota Jaroszuk, Zofia Zielazowska, Jadwiga Hoffman, Krystyna Macierewicz, Krzysztof Waumiuk, Jacek Popławski,, Daniel Milczuk, Karol Sieraj, Wiesława Cadyka, Kamil Andrzejczuk
  7. Jacht ,,W Rejs" - Andrzej Skotnicki - sternik, Kinga Kintop, Dagmara Olkiewicz, Anna Szaniawska, Renata Denis, Andrzej Franczuk, Bożena Szcześniak, Piotr Wróbel, Sylwester Duławski, Arkadiusz Osiewa, Wioleta Jezierska

  „Sprawni i Aktywni Żeglarze”

  Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych 60+

  W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko (www.sail-mazury.pl) odbędą się szkoleniowe warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych.

  Miejsce: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
  11 – 500 Giżycko, ul. Moniuszki 24, Tel./fax (87) 428 5971, (87) 428 5898
  Terminy:
  1. 28 lipca – 10 sierpnia 2016 r.
  2. 12 sierpnia – 25 sierpnia 2016 r.

  Organizatorem warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa www.msz.org.pl. we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych. Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe). Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 – Edycja 2016

  Szczegółowe informacje:
  Katarzyna Sztachelska Wiceprezes MSŻ tel. (87) 4285898 kom. 667 666 219, e-mail: sail@sail-mazury.pl
  Regulamin warsztatów i druki do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej www.msz.org.pl.
  Zapraszamy do udziału!!!
  VI Integracyjne Regaty Żeglarskie Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa 1 – 3 maja 2016 r.

  Rozegraliśmy pierwsze w tym sezonie letnim regaty żeglarskie. Jak zwykle bez żadnego dofinansowania dzięki temu, że gościny i sprzętu udzieliło nam niezawodne w takich przypadkach Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej. Podobnie jak w poprzednim roku zgodnie z życzeniami uczestników rozegraliśmy regaty długodystansowe. W niedzielę po południu odbyły się treningi. W poniedziałek wbrew prognozom pogody było już słonecznie, wiatr 2 - 3 B i tak było do końca regat. Rozegraliśmy trzy wyścigi długodystansowe. Poza konkurencją była załoga Adama Wójtowicza, która wygrała wszystkie. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Zaprosiliśmy zawodników na I Edycję XIII Pucharu Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością, która zostanie rozegrana w dniach 17-19 czerwca 2016 r.

  Wyniki:
  1. Adam Wójtowicz, Waldemar Woźniak
  2. Feliks Basłyk, Sotera Knapik
  3. Wiesław Nowakowski, Stanisław Górniak, Andrzej Szocik
  4. Agnieszka Godlewska, Jan Gotto, Izabela Godlewska
  5. Leszek Król, Elżbieta Milecka, Cezary Milecki
  6. Bogdan Jałoszyński, Urszula Lizińska, Chrystian Jaśtak
  Otwarcie sezonu letniego 2016

  Po nieudanym z powodu fatalnej pogody sezonie bojerowym rozpoczęliśmy wreszcie sezon letni. Prognozy pogody na weekend majowy były bardzo złe - miało być zimno i deszczowo. Wystraszyło to wiele osób, które wcześniej zapowiadały swój przyjazd. Ci, którzy się nie wystraszyli i przyjechali - nie żałowali. Gościny i sprzętu udzieliło jak zwykle bezpłatnie Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej. W piątek i sobotę żeglowaliśmy rekreacyjnie. W niedzielę wzięliśmy udział w organizowanym przez władze miasta ,,Wielkim Otwarciu Sezonu 2016 i Paradzie Jednostek Pływających". Było pochmurnie i bardzo zimno, ale nie padało. O godzinie 12.00 na kanale Giżyckim po przemowach wielu zaproszonych gości nastąpiło oficjalne otwarcie mostu obrotowego dla żeglugi i rozpoczęła się parada, którą poprowadził na ,,Fly Boardzie" Robert Jaszczołt 3-krotny Mistrz Polski. Na wąskim kanale wykonał nawet kilka ,,beczek', co wywołało wielki entuzjazm kilkutysięcznej widowni. Nasza załoga w składzie: Andrzej Szocik, Iza Godlewska, Agnieszka Godlewska, Wiesław Nowakowski, Waldemar Woźniak, Felek Basłyk, Stanisław Górniak , Jan Gotto, Leszek Król, Urszula Lizińska, Elżbieta Milecka, Cezary Milecki, Sotera Knapik, Chrystian Jaśtak i Bogdan Jałoszyński startująca na ,,Czwartej Szklance" i przebrana za załogę piracką także otrzymała duże brawa i w tradycyjnym ,,Konkursie na najładniej udekorowaną jednostkę pływającą i przebraną załogę" zajęła 3 miejsce, mimo że dużą część trasy przebyli z powodu zimna w kurtkach. Pierwsze miejsce zdobył ,,Tabor na melanżu". Uroczystość była transmitowana przez media ogólnopolskie.
  Mazurska Szkoła Żeglarstwa laureatem nagrody Błękitny Spinaker PZŻ za 2015 rok

  W sobotę 23 kwietnia 2016 r. w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Warszawie podczas XLVIII Sejmiku Polskiego Związku Żeglarskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom nagrody Błękitny Spinaker za rok 2015.
  Mazurska Szkoła Żeglarstwa otrzymała nagrodę w kategorii Śródlądowa Impreza Roku za „XI Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych”.

  W kategorii Śródlądowe Regaty Roku nagrodę otrzymało stowarzyszenie Puchar Polski Jachtów Kabinowych za realizację 20 edycji regat.

  W kategorii Śródlądowy Rejs Roku nagrody otrzymali Marek Strzelichowski i Wacław Witkowski za „Wielki Rejs Kraków- Orlean 2015” oraz Wojciech Skóra i Stanisław Jończak za rejs rzekami i kanałami Holandii, Belgi, Francji, Szwajcarii i Niemiec.

  Nagrody wręczał Wiesław Kaczmarek Prezes Polskiego Zwišzku Żeglarskiego.
  ZAPROSZENIE NA REGATY

  PATRONAT HONOROWY

  Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  Gustaw Marek Brzezin
  III Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+ »


  W sobotę 12 marca 2016 r. na Targach Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda, w Centrum Wystawienniczym w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom XII edycji Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu.
  Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim. Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu.
  Konkurs, tradycyjnie już, był organizowany pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki, fundatora nagrody do Grand Prix. Konkursowi patronowali także: Minister Infrastruktury i Rozwoju, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej i Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
  Nagrodzony został:

  Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych – za przecieranie żeglarskich szlaków dla osób niepełnosprawnych.

  To już druga nagroda. W ubiegłym roku nagrodę indywidualną otrzymał:
  Marek Winiarczyk − za wyjątkowe wieloletnie działania na rzecz żeglarzy niepełnosprawnych, organizowanie szkoleń, rejsów i regat żeglarskich.
  Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych.

  W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko (www.sail-mazury.pl) odbędą się ,,Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych".

  Miejsce:
  Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
  11 – 500 Giżycko, ul. Moniuszki 24,
  Tel/fax. (87) 428 59 71, (87) 428 58 98

  Terminy:
  1. 28 czerwca – 11 lipca 2016 r.
  2. 13 lipca - 26 lipca 2016 r.
  3. 28 lipca – 10 sierpnia 2016 r.
  4. 12 sierpnia – 25 sierpnia 2016 r.
  5. 26 sierpnia – 8 września 2016 r.

  Organizatorem warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych. Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe). Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje oraz regulamin warsztatów i druki do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej www.msz.org.pl.
  Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Sztachelska
  Tel. (87) 428 58 98; kom. 667 666 219.

  Zapraszamy do udziału!!!

  Archiwalne wiadomości »

  Druki do pobrania »

   
   

  © Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych | Wykonanie: