Pogoda na jutro
Pogoda w Gizycku

Warto zobaczyć


 
 

Witaj na stronie internetowej
Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych

Kontakt:
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko
Konto bankowe: BNP PARIBAS 90 1600 1462 1820 7704 9000 0001
Jan Gotto Prezes PZŻN, tel. 505 038 523
E-mail: pzzn.gizycko@gmail.com


Bezpłatne Szkoleniowe Warsztaty Żeglarskie dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem warsztatów jest nauka samodzielnego prowadzenia jachtu przez osobę niepełnosprawną.
Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe).
Organizatorem Warsztatów jest Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych .

Terminy:
1. 31 maj - 13 czerwiec 2021 r.
2. 29 czerwiec - 12 lipca 2021 r.
3. 14 lipiec - 27 lipiec 2021 r.
4. 29 lipiec - 11 sierpień 2021 r.
5. 13 sierpień - 26 sierpień 2021 r.
6, 21 wrzesień - 04 paŸdziernik 2021 .

Aby zakwalifikować się do udziału w warsztatach należy:
1. mieć ukończone 18 lat
2. posiadać orzeczenie o niepełnosprawności
3. Zaœwiadczenia o zaszczepieniu przeciw COVID-19, lub negatywnego testu przeciw COVID-19 nie starszego niż 72 godziny
przesłać pocztą lub e - mail określone w Regulaminie dokumenty
Ostatecznego wyboru uczestników dokonuje komisja kwalifikacyjna.
Po potwierdzeniu przez organizatora wpisania na listę uczestników należy natychmiast wpłacić na konto Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych BNP PARIBAS 90 1600 1462 1820 7704 9000 0001. kaucję w wysokości 250 zł.
Kaucja będzie zwrócona do rąk uczestnika w dniu zakończenia Warsztatów.
ILOŚĆ MIEJSC NA WARSZTATACH OGRANICZONA!!!

Pierwszeństwo w przyjęciu na warsztaty mają:

osoby nie korzystające dotychczas z takiego dofinansowania.

O przyjęciu uczestnika na Warsztaty decyduje:
kompletność dokumentów i staranność wypełnienia
terminowość wpłacenia kaucji.
Ankiety należy wypełnić pismem drukowanym.
Ankiety bez wypełnionych wszystkich pól nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela Jan Gotto
Tel.kom. 505 038 523.

Zapraszamy do udziału!!!

 • ANKIETA - ZGŁOSZENIE -do pobrania»


 • Regulamin "Szkoleniowe Warsztaty Żeglarskie"


 • RODO


 • Bezpłatne Warsztaty Żeglarskie i Motorowodne Dla Osób Niepełnosprawnych.

  Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Celem warsztatów jest nauka samodzielnego prowadzenia jachtu przez osobę niepełnosprawną.
  Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe).
  Organizatorem Warsztatów jest Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych .

  Terminy:
  1. 31 maj - 13 czerwiec 2021 r.
  2. 29 czerwiec - 12 lipca 2021 r.
  3. 14 lipiec - 27 lipiec 2021 r.
  4. 29 lipiec - 11 sierpień 2021 r.
  5. 13 sierpień - 26 sierpień 2021 r.
  6, 21 wrzesień - 04 paŸdziernik 2021 .

  Aby zakwalifikować się do udziału w warsztatach należy:
  1. mieć ukończone 18 lat
  2. posiadać orzeczenie o niepełnosprawności
  3. Zaœwiadczenia o zaszczepieniu przeciw COVID-19, lub negatywnego testu przeciw COVID-19 nie starszego niż 72 godziny
  przesłać pocztą lub e - mail określone w Regulaminie dokumenty
  Ostatecznego wyboru uczestników dokonuje komisja kwalifikacyjna.
  Po potwierdzeniu przez organizatora wpisania na listę uczestników należy natychmiast wpłacić na konto Pomorskiego Stowaryszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych BNP PARIBAS Nr 17 2030 0045 1110 0000 0403 8200. kaucję w wysokości 250 zł.
  Kaucja będzie zwrócona do rąk uczestnika w dniu zakończenia Warsztatów.
  ILOŚĆ MIEJSC NA WARSZTATACH OGRANICZONA!!!

  Pierwszeństwo w przyjęciu na warsztaty mają:

  osoby nie korzystające dotychczas z takiego dofinansowania.

  O przyjęciu uczestnika na Warsztaty decyduje:
  kompletność dokumentów i staranność wypełnienia
  terminowość wpłacenia kaucji.
  Ankiety należy wypełnić pismem drukowanym.
  Ankiety bez wypełnionych wszystkich pól nie będą rozpatrywane.

  Dodatkowych informacji udziela Elżbieta gelios
  Tel.kom. 882 068 661.

  Zapraszamy do udziału!!!

 • ANKIETA - ZGŁOSZENIE -do pobrania»


 • Regulamin "Warsztaty Żeglarskie i Motorowodne Osób Niepełnosprawnych"


 • RODO

 • Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych w Giżycku informuje, że w dniach 14 - 17.06.2021r. organizuje ogólnopolską imprezę żeglarską dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych - I Edycja ,,NIEPRZETARTY REJS".

  Warunkiem udziału w imprezie jest pisemne zgłoszenie zorganizowanych grup " takich jak drużyny ZHP "Nieprzetartego Szlaku" , uczniowie szkół specjalnych ,uczestnicy WTZ . czy podopiecznych DPS" (zgłoszenie winno zawierać następujące dane uczestników: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, stopień niepełnosprawności, nr orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w przypadku dzieci - nazwę i nr dokumentu określającego niepełnosprawność), kserokopie orzeczeń osób zgłoszonych oraz dane opiekunów. Na każde 10 osób można zgłosić 1 opiekuna.
  Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dla osób niepełnosprawnych jest bezpłatna. Zapewniamy zakwaterowanie wyżywienie oraz organizację zajęć na wodzie. Opiekunowie otrzymują bezpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie. Zarząd Związku serdecznie zaprasza do udziału w w/w imprezie.
  Zgłoszenia prosimy o przesyłanie do dnia 30 maja 2021r. na adres:
  Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych
  ul. Moniuszki 24
  11-500 Giżycko
  z dopiskiem na kopercie ,,NIEPRZETARTY REJS"
  lub e-mail pzzn.gizycko@gmail.com
  O przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa decyduje kolejność wpływu zgłoszenia. Ilość miejsc ograniczona. Na terenie Centrum postój samochodów i autokarów jest płatny i dozwolony wyłącznie we wskazanych miejscach.

  Bliższych informacji udziela:
  Andrzej Szocik - tel. kom - 502 384 348

 • ANKIETA - ZGŁOSZENIE -do pobrania»


 • Program "Nieprzetarty Rejs"


 • Lista uczestników "Nieprzetarty Rejs"


 • RODO


 • ZAWIADOMIENIE O REGATACH
  XVIII PUCHAR POLSKI
  ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH - I Edycja
  18 - 20 czerwca 2021 r.


  Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  ORGANIZATOR: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych www.pzzn.pl, we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa www.msz.org.pl .
  TERMIN: 18 czerwca - 20 czerwca 2021 r.
  MIEJSCE: Ośrodek, jezioro Kisajno
  PRZEPISY: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013-2016, oraz instrukcją żeglugi.
  ZGŁOSZENIA: pisemne przyjmowane będą do dnia 10.06.2021 r. na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24; lub internetowo: pzzn.gizycko@gmail.com.

  Plan regat:
  18.06.2021 r. - przyjazd załóg, dzień treningowy
  godz. 18.00 - 20.00 - przyjmowanie zmian w zgłoszeniach załóg, losowanie jachtów
  19.06.2021 r. - godz. 09.00 - odprawa sterników
  godz. 9.30 - otwarcie regat
  godz. 10.30 - start do pierwszego wyścigu
  godz. 13.30 - 14.30 - obiad
  godz. 15.30 - start do kolejnych wyścigów
  godz. 18.00 - kolacja
  20.06.2021 r.
  godz. 10.00 - start do kolejnych wyścigów
  godz. 14.00 - obiad
  godz. 16.00 - zakończenie regat
  Instrukcja żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat w dniu rozpoczęcia regat.
  Trasa regat zostanie omówiona podczas odprawy sterników i będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń.
  Prawa do wizerunku: zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów swego wizerunku (zdjęć, filmów i innych informacji zawartych w zgłoszeniu).
  Każdy uczestnik akceptuje regulamin regat, startuje w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana i niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
  Informacji udziela Jan Gotto tel. 505 038 523

 • ZGŁOSZENIE DO REGAT - Puchar Polski żeglarzy Niepełnosprawnych I edycja • RODO • Zapytanie ofertowe nr 1/2021
  ( dotyczy imprezy żeglarskiej dla osób niepełnosprawnych)

  I. ZAMAWIAJĄCY
  Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych
  ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko
  NIP: 845184856, REGON: 519584338-00000
  II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu zakwaterowania i wyżywienia oraz sprzętu, w ramach projektu ,,Szkoleniowe Warsztaty Żeglarskie", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt powinien być realizowany w Giżycku na jeziorach Kisajno lub Niegocin. Ośrodek, na terenie którego będzie odbywała się impreza powinien być w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazdy do budynków, łagodny zjazd do portu itd.).
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  W dniach:
  - I Warsztaty w dniach 31.05 - 13.06.2021 r.
  - II Warsztaty w dniach 29.06 - 12.07.2021 r.
  - III Warsztaty w dniach 14 - 27.07.2021 r.
  - IV Warsztaty w dniach 29.07 - 11.08.2021 r.
  - V Warsztaty w dniach 13 - 26.08.2021 r.
  - VI Warsztaty w dniach 21.09 - 4.10.2021 r.
  Zapewnić wyżywienie całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowanie w pokojach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (24 osób niepełnosprawnych, w tym około od 4 do 6 osób na wózkach inwalidzkich), 6 instruktorów i 5 wolontariuszy .
  - Dostarczenia w w tych dniach 8 jachtów kabinowych z silnikami i 1 motorówkę asekuracyjną, na których będzie odbywało się szkolenie żeglarskie
  - Zapewnienia w tych dniach sali wykładowej ze sprzętem audio wizualnym.
  - zamówienie obejmuje również nieograniczone korzystanie z kortów tenisowych, siłowni, boisk do siatkówki i koszykówki.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 05.10.2021 r.
  IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  Oferta powinna być:
  - opatrzona pieczątką firmową,
  - posiadać datę sporządzenia,
  - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer Regon, numer KRS
  - podpisana czytelnie przez wykonawcę.
  V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pzzn.gizycko@gmail.com , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24 do dnia 30 kwietnia 2021 roku do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż miesiąc przed datą złożenia oferty.
  2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 5 maja 2021 r., a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16:00 w siedzibie zamawiającego.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pzzn.pl
  VI. OCENA OFERT
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1 - Jakość oferty (przystosowanie ośrodka dla osób niepełnosprawnych) 60%
  2 - Cena 40%
  VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty.
  VIII. DODATKOWE INFORMACJE
  Dodatkowych informacji udziela Jan Gotto pod numerem telefonu 505 038 523, oraz adresem email: pzzn.gizycko@gmail.com


  Zapytanie ofertowe nr 1/2021
  ( dotyczy imprezy żeglarskiej dla osób niepełnosprawnych)

  I. ZAMAWIAJĄCY
  Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych
  ul. 11 Listopada 13, 82-500 Kwidzyn
  NIP: 5811948907, REGON: 221193108-00000
  II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu zakwaterowania i wyżywienia oraz sprzętu, w ramach projektu ,,Warsztaty Żeglarskie i Motorowodne dla Osób Niepełnosprawnych", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt powinien być realizowany w Giżycku na jeziorach Kisajno lub Niegocin. Ośrodek, na terenie którego będzie odbywała się impreza powinien być w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazdy do budynków, łagodny zjazd do portu itd.).
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  W dniach:
  - I Warsztaty w dniach 31.05 - 13.06.2021 r.
  - II Warsztaty w dniach 29.06 - 12.07.2021 r.
  - III Warsztaty w dniach 14 - 27.07.2021 r.
  - IV Warsztaty w dniach 29.07 - 11.08.2021 r.
  - V Warsztaty w dniach 13 - 26.08.2021 r.
  - VI Warsztaty w dniach 21.09 - 4.10.2021 r.
  Zapewnić wyżywienie całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowanie w pokojach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (24 osób niepełnosprawnych, w tym około od 4 do 6 osób na wózkach inwalidzkich), 6 instruktorów i 8 wolontariuszy .
  - Dostarczenia w w tych dniach 6 jachtów kabinowych z silnikami i 1 motorówkę asekuracyjną, na których będzie odbywało się szkolenie żeglarskie i motorowodne.
  - Zapewnienia w tych dniach sali wykładowej ze sprzętem audio wizualnym.
  - zamówienie obejmuje również nieograniczone korzystanie z kortów tenisowych, siłowni, boisk do siatkówki i koszykówki.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 05.10.2021 r.
  IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  Oferta powinna być:
  - opatrzona pieczątką firmową,
  - posiadać datę sporządzenia,
  - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer Regon, numer KRS
  - podpisana czytelnie przez wykonawcę.
  V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ela_3004@tlen.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Elżbieta Gelios (Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych) 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 34/35 do dnia 30 kwietnia 2021 roku do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż miesiąc przed datą złożenia oferty.
  2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 5 maja 2021 r., a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16:00 w siedzibie zamawiającego.
  3. Oferty złożone po terminie nie będš rozpatrywane
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pzzn.pl
  VI. OCENA OFERT
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1 - Jakość oferty (przystosowanie ośrodka dla osób niepełnosprawnych) 60%
  2 - Cena 40%
  VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty.
  VIII. DODATKOWE INFORMACJE
  Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Gelios pod numerem telefonu 882 068 661, oraz adresem email: ela_3004@tlen.pl


  Zapytanie ofertowe nr 2/2021
  ( dotyczy imprezy żeglarskiej dla osób niepełnosprawnych)

  I. ZAMAWIAJĄCY
  Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych
  ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko
  NIP: 845184856, REGON: 519584338-00000
  II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu zakwaterowania i wyżywienia oraz sprzętu, w ramach projektu ,,Nieprzetarty Rejs", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt powinien być realizowany w Giżycku na jeziorach Kisajno lub Niegocin. Ośrodek, na terenie którego będzie odbywała się impreza powinien być w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazdy do budynków, łagodny zjazd do portu itd.).
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  - I edycja w dniach 14 - 17.06.2021 roku wyżywienie całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowanie w pokojach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (100 osób niepełnosprawnych, w tym około połowa na wózkach inwalidzkich, 10 opiekunów, 18 wolontariuszy i 34 obsługa ).
  - Dostarczenia w dniach 14 - 17.06.2021 roku 10 jachtów kabinowych, 4 jachty DZ, 3 katamarany, 3 jachty omega, 6 kajaków i 1 motorówkę asekuracyjną oraz sprzętu regatowego, na których będzie odbywało się szkolenie żeglarskie i zostaną rozegrane regaty
  - Zapewnienia w dniach 14 - 17.06.2021 r. dwóch sal wykładowych ze sprzętem audio wizualnym, oraz dwóch pomieszczeń w budynkach (dla osób), w których w przypadku złej pogody będą odbywały się zajęcia zastępcze.
  - zamówienie obejmuje również nieograniczone korzystanie z dwóch kortów tenisowych, siłowni, boisk do siatkówki i koszykówki.
  - II edycja w dniach 6 - 9.09.2021 roku wyżywienie całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowanie w pokojach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (110 osób niepełnosprawnych, w tym około połowa na wózkach inwalidzkich).
  - Dostarczenia w dniach 6 - 9.09.2021 roku 10 jachtów kabinowych, 4 jachty DZ, 3 katamarany, 3 jachty omega, 6 kajaków i 1 motorówkę asekuracyjną oraz sprzętu regatowego, na których będzie odbywało się szkolenie żeglarskie i zostaną rozegrane regaty
  - Zapewnienia w dniach 6 - 9.09.2021 r. dwóch sal wykładowych ze sprzętem audio wizualnym, oraz dwóch pomieszczeń w budynkach (dla 150 osób), w których w przypadku złej pogody będą odbywały się zajęcia zastępcze.
  - zamówienie obejmuje również nieograniczone korzystanie z dwóch kortów tenisowych, siłowni, boisk do siatkówki i koszykówki.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10.09.2021 r.
  IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  Oferta powinna być:
  - opatrzona pieczątką firmową,
  - posiadać datę sporządzenia,
  - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer Regon, numer KRS
  - podpisana czytelnie przez wykonawcę.
  V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pzzn.gizycko@gmail.com , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24 do dnia 30 kwietnia 2021 roku do godziny 12.00 wraz z załšczoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż miesišc przed datą złożenia oferty.
  2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 5 maja, a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16:00 w siedzibie zamawiającego.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pzzn.pl
  VI. OCENA OFERT
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1 - Jakość oferty (przystosowanie ośrodka dla osób niepełnosprawnych) 60%
  2 - Cena 40%
  VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty.
  VIII. DODATKOWE INFORMACJE
  Dodatkowych informacji udziela Jan Gotto pod numerem telefonu 505 038 523, oraz adresem email: pzzn.gizycko@gmail.com


  Zapytanie ofertowe nr 3/2020
  ( dotyczy imprezy żeglarskiej dla osób niepełnosprawnych)

  I. ZAMAWIAJĄCY Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych
  ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko
  NIP: 845184856, REGON: 519584338-00000

  II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu zakwaterowania i wyżywienia oraz sprzętu, w ramach projektu ,,XVIII Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych - 4 Edycje", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt powinien być realizowany w Giżycku na jeziorach Kisajno lub Niegocin. Ośrodek, na terenie którego będzie odbywała się impreza powinien być w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazdy do budynków, łagodny zjazd do portu itd.). Puchar odbędzie się w czterech edycjach.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  - I edycja w dniach 18 - 20.06.2021 roku wyżywienie całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowanie w pokojach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (45 osób niepełnosprawnych, w tym około połowa na wózkach inwalidzkich).
  - Dostarczenia w dniach 18. - 20.06.2021 roku 15 jachtów kabinowych i 1 motorówkę asekuracyjną oraz sprzętu regatowego, na których zostaną rozegrane regaty
  - Zapewnienia w dniach 18. - 20.06.2021 r. sali wykładowej ze sprzętem audio wizualnym, oraz dwóch pomieszczeń w budynkach (dla 45 osób), w których w przypadku złej pogody będą odbywały się zajęcia zastępcze.
  - II edycja w dniach 28 - 30.08.2021 roku wyżywienie całodzienne (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowanie w pokojach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (45 osób niepełnosprawnych, w tym około połowa na wózkach inwalidzkich).
  - Dostarczenia w dniach 28 - 30.08.2021 roku 15 jachtów kabinowych, i 1 motorówkę asekuracyjną oraz sprzętu regatowego, na których zostaną rozegrane regaty
  - Zapewnienia w dniach 28 - 30.08.2021 r. sali wykładowej (45 osób), w których w przypadku złej pogody będą odbywały się zajęcia zastępcze.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całoœci zamówienia podwykonawcom.
  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.08.2021 r.
  IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  Oferta powinna być:
  - opatrzona pieczątką firmową,
  - posiadać datę sporządzenia,
  - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer Regon, numer KRS
  - podpisana czytelnie przez wykonawcę.
  V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pzzn.gizycko@gmail.com , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24 do dnia 30 kwietnia 2021 roku do godziny 12.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż miesiąc przed datą złożenia oferty.
  2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 5 maja 2021 r., a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16:00 w siedzibie zamawiajšcego.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pzzn.pl
  VI. OCENA OFERT
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1 - Jakość oferty (przystosowanie ośrodka dla osób niepełnosprawnych) 60%
  2 - Cena 40%
  VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty.
  VIII. DODATKOWE INFORMACJE
  Dodatkowych informacji udziela Jan Gotto pod numerem telefonu 505 038 523, oraz adresem email: pzzn.gizycko@gmail.com

  Archiwalne wiadomości »

  Druki do pobrania »

   
   

  © Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych | Wykonanie: