Pogoda na jutro
Pogoda w Gizycku

Warto zobaczyć

 
 

Witaj na stronie internetowej
Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych

Kontakt:
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko
Konto Bankowe - 87 9343 0005 0013 6422 2000 0010
Jan Gotto Prezes PZŻN, tel. 505 038 523
E-mail: pzzn.gizycko@gmail.com


ZAWIADOMIENIE O REGATACH

XIV PUCHAR POLSKI ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IV Edycja
29 września - 01 października 2017 r.

Zadanie współfinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ORGANIZATOR: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych www.pzzn.pl, we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa www.msz.org.pl.
TERMIN: 29.09 - 01.10. 2017 r.
MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko, jezioro Kisajno
PRZEPISY: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF oraz instrukcjš żeglugi.
ZGŁOSZENIA: pisemne przyjmowane będą do dnia 20.09.2017 r. na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24; lub internetowo: pzzn.gizycko@gmail.com.

Plan regat:
29.09.2017 r. - przyjazd załóg, dzień treningowy
godz. 18.00 - 20.00 - przyjmowanie zmian w zgłoszeniach załóg, losowanie jachtów

30.09.2017 r.
godz. 09.00 - odprawa sterników
godz. 9.30 - otwarcie regat
godz. 10.30 - start do pierwszego wyścigu
godz. 13.30 - 14.30 - obiad
godz. 15.30 - start do kolejnych wyścigów
godz. 18.00 - kolacja

01.10.2017 r.
godz. 10.00 - start do kolejnych wyścigów
godz. 14.00 - obiad
godz. 16.00 - zakończenie regat

Instrukcja żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat w dniu rozpoczęcia regat.
Trasa regat zostanie omówiona podczas odprawy sterników i będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń.
Prawa do wizerunku: zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów swego wizerunku (zdjęć, filmów i innych informacji zawartych w zgłoszeniu).
Każdy uczestnik akceptuje regulamin regat, startuje w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana i niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.


Informacji udziela Jan Gotto, tel. 505 038 523

ZGŁOSZENIE DO REGAT DO POBRANIA

 • Zgłoszenie załogi do regat - Edycja IV

  „NIEPRZETARTY REJS”

  Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych informuje, że w dniach 25 - 28 września 2017 r. organizuje w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku ogólnopolską imprezę żeglarską dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

  Warunkiem udziału w imprezie jest pisemne zgłoszenie zorganizowanych grup (zgłoszenie winno zawierać następujące dane uczestników: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, stopień niepełnosprawności, nr orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w przypadku dzieci - nazwę i nr dokumentu okreœlającego niepełnosprawność), kserokopie orzeczeń osób zgłoszonych oraz dane opiekunów. Na każde 10 osób można zgłosić 1 opiekuna.
  Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dla osób niepełnosprawnych jest bezpłatne. Zapewniamy zakwaterowanie wyżywienie oraz organizację zajęć na wodzie. Opiekunowie i wolontariusze otrzymują również bezpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie.
  Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza do udziału w w/w imprezie.
  Zgłoszenia, podpisane listy, ankiety beneficjentów oraz orzeczenia prosimy o przesyłanie do dnia 31 sierpnia 2017r. na adres:
  Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych
  ul. Moniuszki 24
  11-500 Giżycko
  z dopiskiem na kopercie „NIEPRZETART REJS”
  O przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa decyduje kolejność wpływu zgłoszenia. Ilość miejsc ograniczona.
  Na terenie Centrum postój samochodów i autokarów jest bezpłatny i dozwolony wyłącznie we wskazanych miejscach.

  Bliższych informacji udziela:
  Wiesław Nowakowski - tel. kom. - 517 104 684
  Andrzej Szocik - tel. kom - 502 384 348

 • Program ,,Nieprzetartego Rejsu"
 • Ankieta beneficjenta
 • Lista zbiorcza uczestników
  XIV Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych
  III Edycja 8 – 10 września 2017 r.


  Rozegraliśmy trzeciš edycję tegorocznego Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. Organizatorami byli Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych we współpracy z Mazurską Szkołš Żeglarstwa. Z powodu zakazu startu w regatach nie wzięli udziału członkowie kadry narodowej. Impreza była dofinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Żeglarze ścigali się na sasankach. Pogoda była zmienna. W piątek który był dniem treningowym padało, ale przeprowadziliśmy zaplanowane treningi. W sobotę od rana była znakomita pogoda - było ciepło, słonecznie i wiatr 3 - 4 B. Dzięki temu do przerwy obiadowej rozegraliśmy 3 wyścigi. Dobrze żeglował Feliks Basłyk, który po ich rozegraniu miał 5 punktów. Drugi był Janusz Wilczyński, który miał 9 punktów. Po południu w dalszym cišgu były takie same znakomite warunki do żeglowania i do kolacji rozegraliśmy kolejne 3 wyścigi. Bardzo dobrze żeglował Basłyk, który po sześciu wyścigach miał 9 punktów. Drugi był Wojciech Klim (26 punktów), a trzeci Janusz Wilczyński (28 punktów). Wydawało się, że Basłyk jest w wysokiej formie i jest pewnym zwycięzcą regat, gdyż zgodnie z regulaminem w niedzielę mieliśmy rozegrać nie więcej niż 3 wyścigi. W niedzielę było w dalszym cišgu słonecznie, a wiatr osłabł do 3 B. Zgodnie z planem rozegraliśmy 3 wyścigi. Rewelacyjnie żeglował Wilczyński i wygrał wszystkie z dużš przewagą nad konkurentami. Basłyk żeglował słabo i we wszystkich przecinał linię mety na ósmym miejscu. Po rozegraniu 9 wyścigów i podliczeniu wyników regat ( po 2 ,,odrzutkach") okazało się, że ma taką samą liczbę punktów jak Wilczyński, ale przegrał walkę o pierwsze miejsce, gdyż Wilczyński miał ,,4 jedynki", a on tylko ,,3 jedynki". Walka o pierwsze sześć miejsc w końcowej klasyfikacji była bardzo zacięta, o czym świadczą niewielkie różnice punktowe . Zwycięzcy otrzymali dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe oraz książkowe. Nagrody wręczał Jan Gotto Prezes Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych. Sędzią Głównym regat był Andrzej Szocik. Zaprosiliśmy zawodników na czwartą edycję XIV Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych, która zostanie rozegrana w dniach od 29 wrzeœnia do 1 października 2017 roku.

  Wyniki:
  1. Janusz Wilczyński, Agnieszka Wilczyńska, Dominika Bruździak (17 pkt.)
  2. Feliks Basłyk, Jarosław Perkowski, Andrzej Sienkiewicz (17 pkt.)
  3. Wojciech Klim, Bohdan Maślany, Krzysztof Janik (25 pkt.)
  4. Jan Uruski, Irena Uruska, Stanisław Walkowicz (27 pkt.)
  5. Rafał Szklarz, Bogdan Pieńczykowski, Jan Nowak (31 pkt.)
  6. Leszek Król, Ewa Matulka, Dariusz Kuśnierz (33 pkt.)
  Puchar XX - lecia Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa
  3 września2017r.


  W czerwcu bieżšcego roku minęło 20 lat od formalnego zarejestrowania w sšdzie stowarzyszenia Mazurska Szkoła Żeglarstwa. Od tego czasu stowarzyszenie zorganizowało setki imprez żeglarskich dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Szczególnie wiele imprez zorganizowało dla osób niepełnosprawnych. Początkowo planowano uczcić jubileusz w ostatnich dniach września na zakończenie letniego sezonu żeglarskiego. Niestety z powodu póŸnego rozstrzygnięcia w tym roku konkursów o dofinansowanie imprez dla osób niepełnosprawnych nastšpiła koncentracja imprez w tym okresie. Dlatego aby nie przenosić regat na przyszły rok postanowiono rozegrać regaty wcześniej. W piątek pierwszego września podjęto decyzję, że regaty odbędą się w niedzielę 3 września - bezpośrednio po regatach II Edycji XIV Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych, które kończyły się w sobotę. Pomimo tak krótkiego czasu (zaledwie 2 dni od podjęcia decyzji o organizacji regat do ich rozegrania) wzięło w nich udział 15 załóg. W większości były to załogi składające się z osób niepełnosprawnych, które zostały po regatach zakończonych poprzedniego dnia. Impreza odbyła się bez żadnego dofinansowania ze środków publicznych. Gościny i sprzętu udzieliło jak zwykle bezpłatnie Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko , a cała kadra pracowała na zasadzie wolontariatu. Pogoda była podobna jak w poprzednich dniach. Nie było słońca, ale deszcz padał z przerwami i był znacznie mniej intensywny niż w sobotę. Rozegrano 3 wyścigi na sasankach. W regatach zdecydowanie dominował Waldemar WoŸniak który wygrał wszystkie wyścigi. Z powodu opadów deszczu ceremonia zakończenia regat zamiast odbyć się zwyczajowo na kei głównej w porcie odbyła się w ,,Szklance". Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody. Sędzią Głównym regat był Andrzej Szocik.

  Wyniki regat:
  1. Waldemar Woźniak, Elżbieta Stolarska, Adam Wójtowicz – (3 pkt.)
  2. Jacek Niżygorocki, Robert Makarski, Halina Liczmańska – (7 pkt.)
  3. Roman Drobniak, Eugeniusz Śpiewak, Grzegorz Romanowski – (18 pkt.)
  4. Janusz Wilczyński, Agnieszka Wilczyńska, Dominika Bruździak – (19 pkt.)
  5. Jan Uruski, Irena Uruska, Stanisław Walkowicz – (20 pkt.)
  6. Michał Meyna, Dariusz Osiński, Karolina Dampc – (21 pkt.)
  XIV Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych II Edycja
  31 sierpnia - 2 września 2017 r.


  Rozegraliśmy drugą edycję tegorocznego Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. Organizatorami byli Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych we współpracy z Mazurską Szkołš Żeglarstwa. Z powodu zakazu startu w regatach nie wzięli udziału członkowie kadry narodowej. Impreza była dofinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wystartowało 20 załóg. Żeglarze ścigali się na sasankach. Pogoda była zmienna. Najlepsza pogoda była w czwartek. Było sporo słońca, wiatr 3 - 4 B. Ponieważ było kilka nowych załóg przeprowadziliśmy kilka wyścigów treningowych z zarefowanymi żaglami. W piątek tuż po rozpoczęciu pierwszego wyścigu zaczęło padać i padało z różnym natężeniem do przerwy obiadowej. Na szczęście był wiatr 3 - 4 B i dzięki temu rozegraliœmy 3 wyœcigi. Po południu deszcz zamienił się w mżawkę, a wiatr osłabł do 2 B. Do kolacji rozegraliśmy kolejne 3 wyścigi. W ich wyniku pierwsze miejsce zajmował Jan Uruski. Drugi był Mirosław Piotrowski a trzeci Feliks Basłyk. Różnice punktowe między nimi były niewielkie i wszystko miało się rozstrzygnšć w wyścigach, które planowaliśmy rozegrać w sobotę. W sobotę od rana także padało, ale najgorsze było to, że nie było kompletnie wiatru. Czekaliśmy do przerwy obiadowej, lecz wiatr się nie pojawił. W tej sytuacji po obiedzie odwołaliśmy planowane wyścigi. Z powodu ciągłych opadów deszczu ceremonia zakończenia regat odbyła się w ,,Szklance". Zwycięzcy otrzymali dyplomy, puchary i nagrody książkowe. Nagrody wręczał Jan Gotto Prezes Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych. Sędzią Głównym regat był Andrzej Szocik. Zaprosiliśmy zawodników na trzecią edycję XIV Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych, która zostanie rozegrana w dniach 8 - 10 września 2017 roku i czwartą edycję, która zostanie rozegrana w dniach od 29 września do 1 października 2017 roku.

  Wyniki:
  1. Jacek Niżygorocki, Robert Makarski, Halina Liczmańska (13 pkt.)
  2. Michał Rutkowski, Katarzyna Kulig, Andrzej Oklej (18 pkt.)
  3. Feliks Basłyk, Jarosław Perkowski, Wojciech Wróblewski (19 pkt.)
  4. Jan Uruski, Irena Uruska, Stanisław Walkowicz (24 pkt.)
  5. Janusz Wilczyński, Agnieszka Wilczyńska, Dominika Bruździak (26 pkt.)
  6. Witold Zdański, Ewa Nazarowska, Tadeusz Węgrzyn (31 pkt.)


  XIV Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych I Edycja
  28 – 30 sierpnia 2017 r.


  Rozegraliśmy pierwszš edycję tegorocznego Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. Organizatorami byli Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych we współpracy z Mazurską Szkołš Żeglarstwa. Z powodu zakazu startu w regatach nie wzięli udziału członkowie kadry narodowej. Sternikami większości załóg byli instruktorzy zakończonego poprzedniego dnia Festiwalu Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych. Impreza była dofinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wystartowało 20 załóg. Żeglarze ścigali się na sasankach. Przez cały czas trwania regat było dużo słońca, ale brakowało trochę wiatru. Najlepszy wiatr był w poniedziałek, który był dniem treningowym. We wtorek przy wietrze 1-2 B rozegraliśmy 3 wyścigi. Pierwszy wyścig wygrał Jerzy Miłosz przed Januszem Wilczyńskim, a drugi wyścig Leszek Król przed Jurkiem Miłoszem. Trzeci wyścig wygrał Mirosław Piotrowski. Drugi był Zbigniew Duliniec, a trzeci Czesław Ławrynowicz. Ponieważ po rozegraniu trzech wyścigów wielu zawodników miało zbliżoną ilość punktów zapowiadała się zażarta walka o podium w ostatnim dniu regat. W środę ponownie był słaby wiatr około 2 B i rozegraliśmy ostatnie 3 wyścigi. Znakomicie finiszowali Feliks Basłyk (drugie i dwa razy pierwsze miejsce) oraz Jan Uruski (pierwsze, drugie i trzecie miejsce). Fatalnie żeglował Jerzy Miłosz i stracił szanse na dobre miejsce w końcowej klasyfikacji. Walka o miejsca w pierwszej szóstce trwała do ostatniego wyścigu, o czym świadczą końcowe wyniki regat. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, puchary i nagrody ksišżkowe. Nagrody wręczał Jan Gotto Prezes Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych. Sędzią Głównym regat był Andrzej Szocik. Zaprosiliśmy zawodników na drugą edycję XIV Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych.

  Wyniki:
  1. Jan Uruski, Irena Uruska, Stanisław Walkowicz (15 pkt.)
  2. Feliks Basłyk, Jarosław Perkowski, Wojciech Wróblewski (16 pkt.)
  3. Mirosław Piotrowski, Marzena Kundera, Teresa Idzikowska (16 pkt.)
  4. Janusz Wilczyński, Agnieszka Wilczyńska, Dominika Bruździak (25 pkt.)
  5. Czesław Ławrynowicz, Grzegorz Romanowski, Roman Drobniak (30 pkt.)
  6. Leszek Król, Wanda Boczkowska, Ewa Matulka (33 pkt.)


  XIII Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych - Memoriał Eugeniusza Wilczyńskiego
  25 - 27 sierpnia 2017 r.


  Kolejny raz byliśmy głównym organizatorem największej w Europie imprezy żeglarskiej dla osób niepełnosprawnych. W tym roku wzięło w niej udział 300 uczestników, którzy pod opieką kilkudziesięciu instruktorów i wolontariuszy na kilkudziesięciu różnorodnych jachtach przez 3 dni uczyli się żeglarstwa. Współorganizatorami imprezy byli Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych i MCŻiTW Giżycko, a sternikami jachtów byli w większości zawodnicy ukończonych dzień wcześniej XXIII Mistrzostw Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością. Wszyscy sternicy i ratownicy pracowali na zasadzie wolontariatu. Festiwal był dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przez cały czas trwania Festiwalu pogoda była dobra. W piątek było słonecznie, wiatr 2 B i przeprowadziliśmy wszystkie zaplanowane zajęcia. Wieczorem była dyskoteka w ,,Szklance". W sobotę było piękne słońce wiatr 2 - 3 B i ponownie przeprowadziliśmy wszystkie zaplanowane treningi na różnym sprzęcie. Wieczorem w hangarze ,,Pod Rekinem" odbyła się zabawa z zespołem szantowym ,,Załoga Dr. Bryga". W niedzielę od rana przez cały dzień padało i nie było kompletnie wiatru. Na jeziorze nie było żadnych jachtów. Czekaliśmy do godziny 15.30 i przy bardzo słabym wietrze 1 B wyholowaliśmy jachty z portu i rozpoczęliśmy regaty - Memoriał Eugeniusza Wilczyńskiego. Na szczęście wkrótce po starcie pojawił się wiatr 2 -3 B. Po regatach cišgle były opady deszczu i w tej sytuacji ceremonię zakończenia regat zorganizowaliśmy wieczorem w ,,Szklance" zamiast jak było wcześniej planowane w porcie. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy, oraz losowali nagrody ksišżkowe. Ponieważ większość uczestników wyjeżdżała następnego dnia ponownie bawili się na dyskotece w ,,Szklance". Komandor regat składa podziękowania kadrze za sprawną organizację imprezy a szczególnie dziennikarzom Radia Gdańsk pod dowództwem Arka Chomickiego.

  Wyniki regat:
  Sasanki:
  1. Waldemar Woźniak, Sotera Knapik, Sylwia Bartosiak, Henryka Przezdzięk, Lidia Szczeble
  2. Jacek Niżygorocki, Halina Liczmańska, Krystyna Śleboda, Elżbieta Gelios
  3. Leszek Król, Beata Krasowiak, Marcin Pajszczyk, Katarzyna Różańska, Julia Gołębiowska
  4. Czesław Ławrynowicz, Kamila Gawin, Igor Polowczyk, Natalia Glinkowska
  5. Wojciech Chwilczyński, Mariusz Jewgieniuk, Daniel Kolasa, Bolesław Kujtkowski
  6. Agnieszka Godlewska, Ewelina Makówka, Patryk Rałowski, Jakub Różański, Robert Piestrzeniewicz

  Tanga:
  1. Sebastian Kwiatkowski, Krzysztof Frątczak, Magdalena Frątczak, Sandra Pająk, Martyna Woźniak, Dawid Krysiak
  2. Arkadiusz Chomicki, Grażyna Adranowicz, Paweł Kustosz, Regina Posim, Agnieszka Gortat
  3. Waldemar Dużak, Zuzanna Jasińska, Leokadia Andrzejewska, Paweł Górecki, Roman Musiał
  4. Kazimierz Kulig, Sławomir Lewandowski, Adam Rutkowski, Jakub Sobociński, Roman Musiał, Sławomir Kaniecki, Ewa Krawczyk
  5. Marek Kubacki, Jolanta Nowak, Marzena Mackieiwcz, Grażyna Pałatyńska, Aleksandra Durlik
  6. Karolina Kwiatkowska, Michał Stasiak, Grażyna Szymczyk, Mariusz Leśko, Ania Głowacka

  Dezety:
  1.,,Pierwsza Szklanka" - Olga Górnaś - Grudzień, Karol Kaczmarek, Marta Ejm, Mateusz Matusiak, Wiktoria Ejm, Bartosz Królikowski, Magda Jagiełło, Martyna Papudzińska, Alina Hirsz, Franciszka Gałek, Bartłomiej Hanelt
  2 .,,Hulaj Dusza"- Bogdan Jałoszyński, Jarosław Prażanowski, Anita Kosakiewicz, Marcin Szczeciński, Bogumiła Steglińska, Maria Wiosna, Rafał Wolski, Sławomir Gała, Mirosław Matoszko, Leszek Król, Joanna Winnicka
  3. ,,Czwarta Szklanka"- Jerzy Miłosz, Małgorzata Baran, Agnieszka Kuntera, Mirosław Baran, Danuta Reszka, Marianna Krawczyk, Adam Subkowski, Irena Jarynowska, Józef Jasiński, Chrystian Jaœtak, Tadeusz Żebrowski
  4.,,Zero Łosia"- Adam Wójtowicz, Helena Palma, Renata Palma, Marek Gałek, Kinga Banach, Michał Czupryniak, Paweł Maciejewski, Ewa Brzeszczyńska, Krzysztof Kikowski, Piotr Filipiak, Magda Kobiera
  5.,,Balanga"- Andrzej Dziekoński, Grażyna Włodarczyk, Anna Bąkowska, Iwona Kosior, Halina Krzeszewska, Marianna Gaweł, Beata Mazur, Ewa Kowańska-Mazur, Mirosław Szafarz, Mirosław Buciński, Krystyna Brzóskiewicz


  XXIII Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością
  21 – 24 sierpnia 2017 r.


  Rozegraliśmy kolejne Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością. To jedne z najstarszych tego typu regat na świecie. W regatach wzięło udział kilka osób, które startowały z sukcesami w pierwszej edycji Mistrzostw w 1995 roku między innymi: Ewa Nazarowska - Mistrzyni Polski, Bogusław Sondej - Wicemistrz Polski, Czesław Ławrynowicz. Jak zwykle byliśmy głównym organizatorem, a współorganizatorami byli Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych i Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poniedziałek był dniem treningowym. Oficjalne otwarcie Mistrzostw nastšpiło we wtorek o godzinie 10.00. Aktu podniesienia bandery dokonali aktualnie Mistrzowie Polski - Andrzej Bury, Marian Zakowicz i Bożena Bień. We wtorek do obiadu rozegraliśmy dwa wyśœcigi eliminacyjne w wyniku których do grupy A zakwalifikowano 20 załóg, a do grupy B 12 załóg. Po obiedzie do kolacji rozegraliśmy pierwsze 2 wyścigi finałowe. Zawodnicy grupy A ścigali się na Sasankach, a zawodnicy grupy B na Nashach. Po pierwszym dniu wyścigów w grupie A prowadził Andrzej Bury (4 pkt.) przed Grzegorzem Włochowiczem (6 pkt.) Trzecie miejsce zajmowała Olga Górnaś-Grudzień (8 pkt.). W grupie B prowadził Zbigniew Duliniec (2 pkt.) przed Witoldem Zdańskim (5 pkt.) Trzecie miejsce zajmował Czesław Ławrynowicz (6 pkt.). W środę przez cały dzień była bardzo zmienna pogoda – było pochmurnie, trochę padało i co chwilę przechodziły silne szkwały. Komisja Sędziowska nakazała refowanie żagli. Do obiadu rozegraliśmy 2 wyścigi. Po ich rozegraniu w grupie A po 10 punktów mieli Bury i Włochowicz, a Olga Górnaś-Grudzień 12 punktów. W grupie B na czoło wysunął się Zdański, który wygrał 2 wyścigi i miał 7 punktów. Drugi był Duliniec z 9 punktami. Dużego pecha miał Ławrynowicz, który w tym dniu nie wystartował, gdyż rozchorował się jego załogant. Po obiedzie w trakcie rozgrywania piątego wyścigu przeszło kilka silnych szkwałów 5 - 6 B i jezioro opustoszało. W grupie A wyścig wygrał Bury. Drugi był Leszek Król, a trzeci Jacek Niżygorocki. W grupie B pierwszy był Duliniec. Drugi był Zdański, a trzecia Lilianna Prześlica. Ponieważ cišgle przechodziły silne szkwały szósty wyścig został odwołany. W czwartek był wiatr 2 - 4 B i rozegraliśmy ostatnie 2 wyścigi. Bury żeglował równo ( drugie i pierwsze miejsce) i dzięki temu zdobył swój dziewiąty tytuł Mistrza Polski. Olga Górnaś-Grudzień także żeglowała równo (trzecie i drugie miejsce) i zdecydowanie pokonała Włochowicza, który żeglował słabo. Zwycięzcy otrzymali puchary, medale i dyplomy. Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez PFRON i stałego sponsora Mistrzostw - firmę BUDIMEX S.A. oraz Firmę HORNET, która ufundowała sztormiaki i worki żeglarskie. Nagrody wręczał Janusz Surmacz - Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON.

  Wyniki:
  Grupa A

  1. Andrzej Bury, Marian Zakowicz, Bożena Bień (9 pkt.)
  2. Olga Górnaś-Grudzień, Wiesław Wolsza, Halina Świderek (17 pkt.)
  3. Grzegorz Włochowicz, Agata Grzybowska, Marek Kupras, (26 pkt.)
  4. Leszek Król, Wanda Boczkowska, Ewa Matulka.. (31 pkt.)
  5. Bogdan Sondej, Ewa Nazarowska, Tadeusz Sosna, . (38 pkt.)
  6. Feliks Basłyk, Perkowski Jarosław, Wojciech Wróblewski (38 pkt.)

  Grupa B
  1. Zbigniew Duliniec, Marek Kaźmierczak, Paweł Wysocki (9 pkt.)
  2. Witold Zdański, Aleksandra Smolarska, Tadeusz Węgrzyn (11 pkt.)
  3. Lilianna Prześlica, Hanna Gackowska, Monika Kaźmierczak (20 pkt.)
  4. Czesław Ławrynowicz, Grzegorz Romanowski, Ryszard Kwietniewski (32 pkt.)
  5. Ewa Witkowska, Kamila Banaœ, Łukasz Bednarek (39 pkt.)
  6. Tadeusz Kowalczyk, Krystyna Śleboda, Elżbieta Gelios (46 pkt.)


  IV Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych
  11 – 24.08.2017 r.


  Odbyły się zorganizowane przez nas czwarte z pięciu zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W warsztatach wzięło udział 30 uczestników, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski. Warunki pogodowe były znakomite. Przez większość czasu trwania warsztatów było słonecznie i nie padało. Dopisał także wiatr. Dzięki temu zrealizowano cały zakładany program szkoleniowy. Po wewnętrznych sprawdzianach opanowanej teorii i praktyki spora grupa uczestników przystąpiła do egzaminów na stopnie żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Czternaście osób uzyskało patenty żeglarzy jachtowych i dziewięć osób uzyskało patenty sterników motorowodnych. Po zdaniu egzaminów zostali ,,pasowani" na żeglarzy i motorowodniaków. Na zakończenie warsztatów zostały rozegrane regaty. Wystartowało 10 sasanek. Odbyły się trzy wyścigi. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i mapy Wielkich Jezior Mazurskich. Akcja będzie kontynuowana. Następne Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych dofinansowane przez PFRON odbędą się w terminie 11 - 24 września 2017 r.
  Warsztaty Żeglarskie dla młodzieży polonijnej z Łotwy
  31.07-13.08 2017 r


  Dzięki patronatowi i dofinansowaniu przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej , oraz współpracy fundacji ,,Pomoc Polakom na Wschodzie" , i Międzynarodowego Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku zorganizowaliśmy międzynarodowy obóz żeglarski. Wzięła w nim udział młodzież pochodzenia polskiego z Łotwy. Grupą ,,dowodził" Ryszard Stankiewicz Prezes Związku Polaków na Łotwie. Grupa była bardzo zdyscyplinowana. Wszyscy wykazywali wielką chęć nauki zarówno języka polskiego jak i żeglarstwa, więc czynili szybkie i duże postępy. Po dwutygodniowym szkoleniu teoretycznym i praktycznym zdali egzaminy i uzyskali patenty żeglarza jachtowego. Po zdaniu egzaminów zostali ,,pasowani" na żeglarzy. Część uczestników wzięła udział w organizowanych przez nas XVI Międzynarodowych Mistrzostwach Polski DZ - jedynym w Polsce 24-godzinnym wyścigu non-stop. Wystartowali na ,,Balandze" i w silnie obsadzonej konkurencji zajęli doskonałe 3 miejsce. Otrzymali puchar dla najlepszej załogi zagranicznej. Tradycyjnie na zakończenie Warsztatów Ryszard Stankiewicz został przez uczestników warsztatów wrzucony do wody. Nie miał żadnych szans zaprotestować.


  III Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych
  27.07. – 9.08.2017 r.


  Odbyły się zorganizowane przez nas trzecie z pięciu zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych. Warsztaty były dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W warsztatach wzięło udział 30 uczestników, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski. Warunki pogodowe były znakomite. Przez większość czasu trwania warsztatów było słonecznie i nie padało. Dopisał także wiatr. Dzięki temu zrealizowano cały zakładany program szkoleniowy. Po wewnętrznych sprawdzianach opanowanej teorii i praktyki spora grupa uczestników przystšpiła do egzaminów na stopnie żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Trzynaście osób uzyskało patenty żeglarzy jachtowych i jedenaście osób uzyskało patenty sterników motorowodnych. Po zdaniu egzaminów zostali ,,pasowani" na żeglarzy i motorowodniaków. Na zakończenie warsztatów zostały rozegrane regaty. Odbyły się trzy wyścigi. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i mapy Wielkich Jezior Mazurskich. Akcja będzie kontynuowana. Następne Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych dofinansowane przez PFRON odbędą się w terminach : 11 sierpnia - 24 sierpnia 2017 r. oraz 11 września - 24 września 2017 r.
  II Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych.
  12 - 25.07.2017 r.


  Odbyły się zorganizowane przez nas drugie z pięciu zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych. Warsztaty były dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W warsztatach wzięło udział 30 uczestników, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski. Warunki pogodowe były znakomite. Przez większość czasu trwania warsztatów było słonecznie i nie padało. Dopisał także wiatr. Dzięki temu zrealizowano cały zakładany program szkoleniowy. Po wewnętrznych sprawdzianach opanowanej teorii i praktyki spora grupa uczestników przystąpiła do egzaminów na stopnie żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Po zdaniu egzaminów zostali ,,pasowani" na żeglarzy i motorowodniaków. Na zakończenie warsztatów zostały rozegrane regaty. Odbyły się trzy wyścigi. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i mapy Wielkich Jezior Mazurskich. Akcja będzie kontynuowana. Następne Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych dofinansowane przez PFRON odbędą się w terminach : 27 lipca - 9 sierpnia 2017 r. ; 11 sierpnia - 24 sierpnia 2017 r. oraz 11 września - 24 września 2017 r.
  ,,Aktywni i Sprawni Żeglarze 60+"
  12 - 25.07.2017 r.


  Odbyły się zorganizowane przez nas warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych 60+. Warsztaty były całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe), gdyż zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W warsztatach wzięło w udział 32 uczestników, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski. Warunki pogodowe były znakomite. Było dużo słońca i nie zabrakło także wiatru dzięki czemu zrealizowaliśmy cały zakładany program szkoleniowy. Było dużo żeglowania zarówno na dezetach, i jachtach kabinowych. Zrealizowaliśmy także cały bogaty program towarzyszący. Odbyły się rejsy dookoła wysp ,,Łabędziego Szlaku", jak również wyprawy kajakowe po bliskich jeziorach i kanałach. Odbyła się także wyprawa dezetami na jezioro Niegocin na nocny, finałowy ,,Koncert GWIAZD" największego w Polsce XXV Festiwalu Piosenki Żeglarskiej i Morskiej, w tym roku pod hasłem ,,Szanty z Folkiem". Wystąpiły takie ikony jak: Jerzy Porębski, RHIANNON CELTIC BAND z pokazem tańca irlandzkiego, Ryczące Dwudziestki, Drake, EKT Gdynia, Zejman&Garkumpel. Wielkim powodzeniem cieszyły się również dyskoteki z konkursami żeglarskimi w ,,Szklance". Był autorski koncert poezji śpiewanej Krystyny Janik (słowa) i Leszka Zatorskiego (muzyka) zakończony szantami. Duże brawa otrzymał Adam Woźniak za swój pokaz ,,Fire Show". Nie zabrakło również grilla. Tradycyjnie na zakończenie warsztatów rozegraliśmy regaty na Sasankach. Był dobry wiatr 2 B i dzięki temu przeprowadziliśmy 3 wyścigi. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i drobne upominki.

  V Żeglarskie Mistrzostwa Makroregionu Pomorskiego Niepełnosprawnych
  21 - 23 sierpnia 2017 r.


  Odbyła się kolejna V edycja Mistrzostw Makroregionu Pomorskiego Niepełnosprawnych . Głównym organizatorem było Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych. W mistrzostwach uczestniczyło 26 osób. Uczestnicy przyjechali z Gdańska , Malborka, Kwidzyna, Gdyni i Gardei. Impreza została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ze środków PFRON. Przez cały okres pogoda była dobra. W piątek i sobotę było sporo słońca i wiatr 2 - 3 B. W sobotę było pochmurnie, ale cišgle było ciepło i wbrew prognozom pogody nie padało. Nie zabrakło także wiatru, dzięki czemu zrealizowano cały zakładany program. Regaty były rozgrywane na Sasankach w formule wyścigów długodystansowych. Program imprezy był bardzo bogaty, oprócz regat na Sasankach odbył się rejs nocny. Zgodnie z zaplanowanym programem odbył się także rejs „Łabędzim Szlakiem” na Dezetach. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz pamištki z mistrzostw, które wręczał Arkadiusz Sokolnicki Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych. Do zobaczenia za rok na kolejnych mistrzostwach.

  Zwycięzcy:
  1. Michał Meyna, Karolina Dampc, Anna Blok
  2. Agata Grzybowska, Janina Skierkowska, Wiesława Biryło
  3. Halina Liczmańska, Grzegorz Meyer, Joanna Rogala
  I Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych.
  27.06. – 10.07.2017 r.


  Odbyły się zorganizowane przez Mazurską Szkołę Żeglarstwa przy udziale naszych instruktorów pierwsze z pięciu zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W warsztatach wzięło udział 30 uczestników, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski. Warunki pogodowe nie były dobre. Przez większość czasu trwania warsztatów było pochmurnie i zimno. Często wiał także silny wiatr, ale wykorzystując dobre okienka pogodowe wielu chętnych żeglowało również po kolacji. Dzięki temu zrealizowano cały zakładany program szkoleniowy. Po wewnętrznych sprawdzianach opanowanej teorii i praktyki spora grupa uczestników przystąpiła do egzaminów na stopnie żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Cztery osoby uzyskały patenty sterników motorowodnych, a trzynaście patenty żeglarzy jachtowych. Po zdaniu egzaminów zostali ,,pasowani" na żeglarzy i motorowodniaków. Na zakończenie warsztatów zostały rozegrane regaty. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i mapy Wielkich Jezior Mazurskich. Akcja będzie kontynuowana. Następne Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych dofinansowane przez PFRON odbędą się w terminach : 12 lipca - 25 lipca 20017 r. ; 27 lipca - 9 sierpnia 2017 r. ; 11 sierpnia - 24 sierpnia 2017 r. oraz 11 września - 24 września 2017 r.
  „Aktywni i Sprawni Żeglarze”
  Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych 60+


  W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko www.sail-mazury.pl
  odbędą się szkoleniowe warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych.

  Miejsce: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
  11 – 500 Giżycko, ul. Moniuszki 24, Tel./fax (87) 428 5971, (87) 428 5898

  Termin: 12 lipca - 25 lipca 2017 r.
  Organizatorem warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa (www.msz.org.pl), we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.
  Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe).
  Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 - Edycja 2017

  Szczegółowe informacje:
  Katarzyna Sztachelska Wiceprezes MSŻ tel. (87) 4285898 kom. 667 666 219, sail@sail-mazury.pl
  Regulamin warsztatów i druki do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej (www.msz.org.pl),
  Zapraszamy do udziału!!!
  IX Integracyjne Regaty Żeglarskie Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa
  2 – 3 maja 2016 r.


  Tradycyjnie jako pierwsze w sezonie letnim rozegraliśmy integracyjne regaty żeglarskie. Jak zwykle bez żadnego dofinansowania dzięki temu, że gościny i sprzętu udzieliło nam niezawodne w takich przypadkach Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej. Prognozy pogody na majowy weekend były fatalne (według nich miało być zimno i miał padać deszcz) co wystraszyło część uczestników. Mimo tych prognoz wystartowało 11 załóg. Przyjechali z różnych miast, między innymi z: Wrocławia, Gdańska, Jastrzębia Zdroju, Gorzowa Wielkopolskiego, Kwidzyna, Ciechanowa, Włocławka, Olsztyna. Nie żałowali swojej decyzji gdyż pogoda była dobra. Wtorek powitał nas pięknym słońcem i wiatrem 3 B. W pierwszym wyścigu przeszło kilka szkwałów 4 - 5 B (w pobliżu portu wywróciła się omega, którą sprawnie podnieśli nasi bosmani) i Komisja Sędziowska po jego ukończeniu nakazała spłynięcie do portu i zarefowanie. Do przerwy obiadowej rozegraliśmy 3 wyścigi. W ich wyniku prowadził Andrzej Bury z 5 punktami przed Waldemarem Woźniakiem który miał 8 punktów. Na trzecim miejscu były 2 załogi (Leszek Król i Magdalena Miszczuk) które zgromadziły po 10 punktów). Po południu pojawiły się momentami groźnie wyglądające chmury, przeszło kilka szkwałów, ale nie padało i do kolacji rozegraliśmy kolejne 3 wyścigi. Wszyscy czekali na pojedynek Burego z Woźniakiem (obaj sš członkami kadry narodowej żeglarzy niepełnosprawnych), ale Woźniak z powodu kontuzji nie wystartował. W tej sytuacji Bury miał ułatwione zadanie i wygrał wszystkie 3 poobiednie wyścigi. Po rozegraniu sześciu wyścigów prowadził Bury (8 punktów) przed Leszkiem Królem (16 punktów). Trzecie miejsce zajmowała co było niespodzianką Magdalena Miszczuk (24 punkty). W środę był zaplanowany kilkugodzinny wyścig długodystansowy. Niestety od rana nie było wiatru. Około godziny dziesiątej pojawiło się słońce, ale wiatru cišgle nie było. W tej sytuacji po godzinie jedenastej zakończyliśmy regaty. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Zaprosiliśmy zawodników na XXIII Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością i XIV Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. Niestety nie możemy podać terminów tych regat, gdyż czekamy na decyzję PFRON czy otrzymamy dofinansowanie. Informacje podamy na stronach internetowych: www.pzzn.pl; www.msz.org.pl.

  Wyniki:
  1. Andrzej Bury, Marian Zakowicz, Bożena Bień (6 pkt.)
  2. Leszek Król, Krystyna Gal, Dariusz Kuśnierz (10 pkt.)
  3. Magdalena Miszczuk, Krzysztof Rosiński, Dariusz Kusz, Michał Downar (19 pkt.)
  4. Wojciech Liczmański, Halina Liczmańska, Kamil Liczmański (25 pkt.)
  5. Feliks Basłyk, Mirosław Lisiczyński (25 pkt.)
  6. Adam Wójtowicz, Jacek Niżygorodzki, Agata Grzybowska, Hubert Włoskowicz (26 pkt.)
  Otwarcie sezonu letniego 2017

  Rozpoczęliśmy wreszcie sezon letni. Prognozy pogody na weekend majowy były bardzo złe - miało być zimno i deszczowo. Wystraszyło to wiele osób, które wcześniej zapowiadały swój przyjazd. Ci, którzy się nie wystraszyli i przyjechali - nie żałowali. Gościny i sprzętu udzieliło jak zwykle bezpłatnie Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej. W sobotę było wprawdzie zimno i deszczowo, ale w niedzielę pogoda się poprawiła i żeglowaliśmy rekreacyjnie. W poniedziałek tradycyjnie wzięliśmy udział w organizowanym przez władze miasta ,,Wielkim Otwarciu Sezonu 2017 i Paradzie Jednostek Pływających". Tym razem wystawiliśmy 3 dezety. Na „Czwartej Szklance” byli wikingowie, na „Barze Młodzieży” wesoła ekipa służby zdrowia, a na „W Rejs” Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych ROLFOK. O godzinie 12.00 na kanale Giżyckim po kilku przemowach nastšpiło oficjalne otwarcie mostu obrotowego dla żeglugi i rozpoczęła się parada. Podobnie jak w poprzednim roku poprowadził ją tym razem na dwóch ,,Fly Boardach" Robert Jaszczołt. Na wąskim kanale wykonali wiele różnych ewolucji w tym kilka ,,beczek", co wywołało duży entuzjazm kilkutysięcznej widowni. Nasza załoga wikingów w składzie: Andrzej Szocik, Wiesław Nowakowski, Andrzej Bury, Marian Zakowicz, Felek Basłyk, Bożena Bień, Adam Wójtowicz , Marzen Kundera, Andrzej Dziekoński, Leszek Król i Hubert Włoskowicz otrzymała duże brawa i w tradycyjnym ,,Konkursie na najładniej udekorowaną jednostkę pływajšcą i przebraną załogę" otrzymała wyróżnienie. Impreza była transmitowana przez media ogólnopolskie.
  Warsztaty żeglarskie osób niepełnosprawnych 2017r.

  Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Celem warsztatów jest nauka samodzielnego prowadzenia jachtu przez osobę niepełnosprawną.
  Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe).
  Organizatorem Warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa (www.msz.org.pl), we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.

  Miejsce:
  Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
  11–500 Giżycko, ul. Moniuszki 24,
  tel. 87 428 58 98
  www.sail-mazury.pl

  Terminy:
  1. 27 czerwca – 10 lipca 2017 r.
  2. 12 lipca – 25 lipca 2017 r.
  3. 27 lipca – 9 sierpnia 2017 r.
  4. 11 sierpnia – 24 sierpnia 2017 r.
  5. 25 sierpnia – 7 września 2017 r.

  Aby zakwalifikować się do udziału w warsztatach należy:
  mieć ukończone 18 lat
  posiadać orzeczenie o niepełnosprawności
  przesłać pocztą określone w Regulaminie dokumenty
  Ostatecznego wyboru uczestników dokonuje komisja kwalifikacyjna.
  Po potwierdzeniu przez organizatorów wpisania na listę uczestników należy natychmiast wpłacić na konto Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa nr 67 1240 5787 1111 0000 5759 0503 kaucję w wysokości 250 zł.
  Kaucja będzie zwrócona do rąk uczestnika w dniu zakończenia Warsztatów.
  ILOŚĆ MIEJSC NA WARSZTATACH OGRANICZONA!!!

  Pierwszeństwo w przyjęciu na warsztaty mają:

  1) osoby z małych miejscowości,
  2) osoby nie korzystające dotychczas z takiego dofinansowania.

  O przyjęciu uczestnika na Warsztaty decyduje:
  kompletność dokumentów i staranność wypełnienia
  ANKIETY - ZGŁOSZENIA
  ANKIETY - BENEFICJENTA
  terminowość wpłacenia kaucji.
  Uczestnicy Warsztatów sš zobowišzani przestrzegać
  Regulaminu

  Dodatkowe informacje : tel. (0) 87 428 58 98; (0) 87 428 59 71; 667 666 219
  e-mail: msz@msz.org.pl; sail@sail-mazury.pl

  Ankiety należy wypełnić pismem drukowanym.
  Ankiety bez wypełnionych wszystkich pól nie będą rozpatrywane.

  Zapraszamy do udziału!!!
  IX BOJEROWE MISTRZOSTWA POLSKI ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  28 - 29 styczeń 2017 r.


  Rozegraliśmy kolejne w tym sezonie zimowym regaty bojerowe. Jak zwykle we wszystkich imprezach bojerowych bez żadnego dofinansowania, gdyż tradycyjnie gościny i sprzętu udzieliło nam bezpłatnie Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej, a cała kadra pracowała na zasadzie wolontariatu. Pomiary grubości i konsystencji lodu na akwenie regat wykazały, że lód był twardy, gładki, miał średnio około 20 centymetrów, bez śniegu. Sobota była dniem treningowym - odbyły się zajęcia na Monotypach i DN-ach. Ponieważ wiatr był słaby 1 - 2 B, w przerwach między zajęciami kilku zawodników spróbowało szczęścia w wędkarstwie podlodowym. Najwięcej szczęścia miał Andrzej Bury, który niedaleko portu złowił kilka okazałych okoni. Natychmiast wysłał zdjęcia do Mariana Zakowicza, który od lat uchodzi w środowisku żeglarzy niepełnosprawnych za ,,naczelnego wędkarza" i zawsze chwalił się swoimi trofeami. Wszyscy twierdzili, że gdyby nie niedawno przebyta przez Mariana operacja, na pewno następnego dnia przyjechałby z Jastrzębia Zdroju do Giżycka. W niedzielę były fantastyczne warunki. Wiało 3 - 4 B, bojery ,,latały" z dużymi prędkościami i niektórzy zawodnicy wpadali w korkociągi. Rozegraliśmy trzy wyścigi. Dwa pierwsze wygrał Andrzej Bury ze znaczną przewagą. Grzegorz Włochowicz był dwa razy drugi. W trzecim wyścigu Bury także prowadził, ale przy okrążaniu znaku kursowego za ciasno zrobił zwrot, wpadł w korkociąg i w efekcie zajął dopiero trzecie miejsce. Wyścig wygrał Włochowicz i zrównał się w punktacji z Burym, ale przegrał regaty, gdyż Bury miał dwie jedynki. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Sędzią Głównym regat był Andrzej Szocik. Jeżeli będą dobre warunki wkrótce rozegramy kolejne regaty bojerowe. Ogłoszenia o regatach będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej.
  Wyniki;
  1. Andrzej Bury, Jan Gotto
  2. Grzegorz Włochowicz, Adam Wójtowicz
  3. Jacek Niżygorocki, Arkadiusz Sokolnicki
  4. Mirosław Piotrowski, Jarosław Biernacki
  XI PUCHAR MAZURSKIEJ SZKOŁY ŻEGLARSTWA
  w klasie MONOTYP XV
  21 styczeń 2017 r.


  Rozegraliśmy pierwsze w tym sezonie zimowym integracyjne regaty bojerowe. Do czwartku warunki lodowe były znakomite. Pomiary grubości i konsystencji lodu na akwenie regat wykazały, że lód był twardy, miał średnio około 15 centymetrów a śniegu było zaledwie około 2 centymetry. Przygotowaliśmy bojery i przeprowadziliśmy pierwszy trening. Niestety w piątek zaczął padać deszcz i padało także w nocy. W sobotę rano na lodzie było kilka centymetrów wody, a ponieważ był północny wiatr który ,,spychał" wodę z jeziora - przed falochronem portowym powstało rozległe jezioro na lodzie gdzie głębokość wody sięgała 15 centymetrów. Dodatkowo była słaba widoczność, gdyż było mgliście, ale na szczęście był wiatr 2 B a w szkwałach do 3 B, tak że kilka razy unosiło płozy monotypów. Rozegraliśmy trzy wyścigi. Dwa wygrał Wiesław Nowakowski a jeden Adam Wójtowicz. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Sędzią Głównym regat był Andrzej Szocik.
  Wyniki;
  1. Wiesław Nowakowski, Jan Gotto
  2. Adam Wójtowicz, Waldemar Woźniak
  3. Leszek Szelšg, Aleksandra Kwiecińska
  4. Leszek Król, Mirosław Piotrowski
  5. Andrzej Tabor, Aleksandra Dolot
  PUCHAR POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH w klasie MONOTYP XV
  22 styczeń 2017 r.

  Rozegraliśmy drugie w tym sezonie zimowym integracyjne regaty bojerowe. W sobotę na zakończenie poprzednich regat mieliśmy wątpliwości czy będzie to możliwe, gdyż według prognozy pogody w nocy miała być plusowa temperatura, a co gorsze miał padać deszcz. Do północy prognoza się sprawdziła, ale na szczęście nad ranem przyszedł lekki mróz. Dodatkowo wiatr zmienił kierunek z północnego na zachodni i rozległe jezioro przed falochronem portowym, które sprawiało nam wiele trudności poprzedniego, dnia zniknęło. Poprawiła się także widoczność, ale niestety wiatr trochę osłabł. Z trudem rozegraliśmy 3 wyścigi. Nastąpiły zmiany w składach załóg. Ponieważ Waldemar Woźniak musiał wyjechać do Adama Wójtowicza dołączył Mirosław Piotrowski. Okazało się to dobrą zamianą i dzięki temu wygrali dwa wyścigi i całe regaty. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Sędzią Głównym regat podobnie jak poprzedniego dnia był Andrzej Szocik. To dopiero początek sezonu bojerowego. Zamierzamy zorganizować jeszcze kilka treningów i kilka regat. Jak będą dobre warunki lodowe informacje o imprezach bojerowych będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej.
  Wyniki;
  1. Adam Wójtowicz, Mirosław Piotrowski
  2. Leszek Szelšg, Aleksandra Kwiecińska
  3. Wiesław Nowakowski, Jan Gotto

  Archiwalne wiadomości »

  Druki do pobrania »

 •  
   

  © Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych | Wykonanie: