O nas
    Władze
    Historia powstania
    Rok 2004
    Rok 2005
    Rok 2006
    Rok 2007
    Rok 2008
    Rok 2009
    Rok 2010
    Rok 2011
    Rok 2012
    Rok 2013
    Rok 2014
    Rok 2015
    Rok 2016
    Rok 2017

Pogoda na jutro
Pogoda w Gizycku

Warto zobaczyż

 

ROK 2010


Impreza na lodzie

16-17.01.2010 r.

W dniach 16 - 17.01.2010 r. odbyły się IV Otwarte Integracyjne Regaty Bojerowe PZŻN. Nasi bojerowcy cały tydzień przed dniem startu przygotowywali sprzęt. Musieli w jednym bojerze wymienić płozownicę oraz pokleić niektóre kadłuby. W sobotę warunki atmosferyczne nie pozwoliły na przeprowadzenie wyścigów. Zawodnicy wykorzystali wolny czas na doszlifowanie sprzętu. W niedzielę było możliwe przeprowadzenie trzech biegów. Na zakończenie wręczono puchary i zaproszono wszystkich na regaty w przyszłš sobotę i niedzielę jeżeli warunki dopiszš.

Wynik regat:
1. Jerzy Miłosz, Jan Gotto
2. Mirosław Sulej, Krzysztof Sulej
3. Leszek Baryłka, Roman Baryłka
4. Jerzy Gulbicki, Andrzej Szocik
5. Wiesław Nowakowski, Zbysław Zieliński

05.02.2010 r.

W dniu 05.02.2010 r. odbyło się Walne Zebranie PZŻN w Giżycku. Prezes Związku złożył sprawozdanie z działalności, oraz przedstawił plan pracy na rok 2010. 28.02.2010 r.

Dnia 28.02.2010 r. udało sie rozegrać regaty o Puchar Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa w klasie Monotyp XV. Startowało 6 Monotypów jeden z COS i 5 załóg z PZŻN. Odbyto 5 wyścigów.
Klasyfikacja:
1. Leszek i Roman Baryłka
2.Jerzy Milosz i Jan Gotto
3.Jerzy Gulbicki i Andrzej Szocik
4.Krzysztof Filipkowski COS
5.Miroslaw i Krzysztof Sulej
6.Leszek Szeląg i Jarosąaw Biernacki
Po godzinie 12 zrobił sie podwójny lód i trzeba było kończyć imprezę


Impreza na wodzie

21.06.2010 r.

XVI MISTRZOSTWA POLSKI ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH
21 - 24 czerwca 201 r.

Nasze załogi wzięły udział w mistrzostwach Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych, które zostały zorganizowane po raz XVI przez Mazurską Szkołę Żeglarstwa i Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych na terenie Międzynarodowego Centrum Żeglarstwa i Turystyki pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego . Wystartowało 21 załóg. Zawodnicy ścigali się na Sasankach. Zostali podzieleni na dwie grupy – niepełnosprawnych ruchowo i niesłyszących. Było dużo wiatru 4 - 6 B, ale niestety przez cały czas trwania Mistrzostw było zimno i padał deszcz, momentami bardzo intensywnie. Pogoda była tak fatalna, że okresowo na Kisajnie oprócz żeglarzy niepełnosprawnych nie było w zasięgu wzroku żadnych innych żeglujących jachtów. Rozegraliśmy osiem wyścigów systemem przesiadkowym. W kategorii żeglarzy niesłyszących byliśmy świadkami sensacji – zdecydowany faworyt, wielokrotny Mistrz Polski Tomek Gumiński z Warszawy zajął dopiero czwarte miejsce. Mistrzostwa wspomógł finansowo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznając Uchwałą Zarządu PFRON dla trzech pierwszych załóg w obu kategoriach specjalne nagrody pieniężne – I miejsce po 300 zł, II miejsce po 200 zł, III miejsce po 100 zł. Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego i firmę BUDIMEX S.A. Puchary i dyplomy wręczał Członek Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego Jarosław Słoma, który zaprosił zawodników na kolejne Mistrzostwa za rok. Organizatorzy składają podziękowania Państwowej Straży Pożarnej z Giżycka i Komisji Sędziowskiej w składzie: Franciszek Trawiński, Iza Godlewska, Andrzej Szocik, za pomoc w przeprowadzeniu regat.
Wyniki regat:

Grupa A - Niepełnosprawni ruchowo:
1. Marian Zakowicz, Eugeniusz Rakowicz, Wiesław Borowiecki
2. Leszek Król, Dariusz Kuśnierz, Mirosław Sulej
3. Zbigniew Szczepaniak, Małgorzata Szczepaniak, Mirosław Lisiczyński
4. Grzegorz Włochowicz, Stanisław Rutkowski, Jan Szendler
5. Feliks Basłyk, Jarosław Biernacki, Michał Piotrowicz
6. Marek Kowalczyk, Zdzisław Solarek, Barbara Łukasiewicz - Michałowska


Grupa B - Żeglarze niesłyszący:
1. Paweł Kaliwoszka, Alina Iwańska, Daniel Szmelter
2. Rafał Krysiak, Sylwester Krysiak, Marcin Gulatowski
3. Zbigniew Gumiński, Ryszard Borsuk, Krystyna Gumińska
4. Tomasz Gumiński, Ewa Dąbkowska, Karina Fruba
5. Marcin Bodnar, Alan Stępniewski, Barbara Chwiałkiewicz
6. Maciej Malinowski, Paweł Puszczyński, Władysław Błaszczyk

23 - 25.07.2010 r.

VII Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych
I Edycja 23 - 25 lipca 2010 r.

Rozegraliśmy pierwszą edycję tegorocznego Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. Wystartowało 15 załóg. Chętnych było dużo więcej, ale w tym roku z powodu braku jakiegokolwiek dofinansowania startujący zawodnicy zmuszeni byli ponosić częściową odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie. Wprawdzie sprzętu udzieliło bezpłatnie Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej , Komisja Sędziowska (Andrzej Szocik i Iza Godlewska) także pracowała bez wynagrodzenia, lecz dla kilku załóg nawet częściowa odpłatność za regaty okazała się barierą nie do przejścia. Na uroczyste otwarcie przybyła Pani Burmistrz miasta Giżycko Jolanta Piotrowska. W kategorii żeglarzy niepełnosprawnych ruchowo wystartowało 7 załóg, a w kategorii żeglarzy niesłyszących 8 załóg. Zawodnicy ścigali się na Sasankach. Zaczęło się zachęcająco. Pierwszy wyścig odbył się przy wietrze 4 B. Ponieważ wiatr się wzmagał Komisja Sędziowska nakazała refowanie. Okazało się to niewystarczające i drugi wyścig został przerwany, mimo że linię mety przekroczyło 6 załóg. Po obiedzie przechodziła burza, na szczęście przeszła trochę bokiem, przeczekaliśmy i rozegraliśmy kolejne dwa wyścigi kosztem znacznego opóźnienia kolacji. W niedzielę rozegraliśmy trzy wyścigi przy zmiennym wietrze. W kategorii żeglarzy niepełnosprawnych ruchowo poza konkurencją był Marian Zakowicz z Jastrzębia Zdroju, który tylko w pierwszym wyścigu dał się wyprzedzić Jaromirowi Szczepańskiemu z Warszawy, a wszystkie następne wygrał z dużą przewagą. W kategorii żeglarzy niesłyszących zacięta walka o miejsca na podium trwała do ostatniego wyścigu. Wygrał go Tomasz Gumiński z Warszawy i dzięki temu zwyciężył w całych regatach tylko jednym punktem. Regaty filmowała ekipa TV Polonia. Zaprosiliśmy zawodników na II Edycję VII Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych w dniach 20 - 22 sierpnia 2010 r.

Wyniki:
Żeglarze niepełnosprawni ruchowo:

1. Marian Zakowicz
2. Jan Szendler
3. Jerzy Miłosz
4. Leszek Król
5. Zbigniew Szczepaniak
6. Jaromir Szczepański

Żeglarze niesłyszšcy:

1. Tomasz Gumiński
2. Zbigniew Gumiński
3. Ewa Dąbkowska
4. Agata Sobczyk
5. Beata Zalewska
6. Joanna Urbańska

02 - 20.08.2010 r.

III Międzynarodowy Kurs Żeglarski Litwa, Białoruś i Łotwa
pod patronatem
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
sierpień 2010 r.

Po raz trzeci dzięki patronatowi i dofinansowaniu przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej , oraz współpracy "Wspólnoty Polskiej", "Bractwa Bracławian" , Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych i Międzynarodowego Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku zorganizowaliśmy międzynarodowy obóz żeglarski. Wzięła w nim udział młodzież pochodzenia polskiego z Litwy, Łotwy i Białorusi. Wprawdzie nie wszyscy rozmawiali po polsku, ale wykazywali wielką chęć nauki zarówno języka polskiego jak i żeglarstwa, więc czynili szybkie i duże postępy. Po dwutygodniowym szkoleniu teoretycznym i praktycznym większość uczestników zdała egzaminy i uzyskała patenty żeglarza jachtowego. Nawiązaliśmy nowe kontakty i planujemy szeroką współpracę. Ponieważ wszyscy uczestnicy (mimo że z różnych państw) pochodzą z rejonów bezpośrednio graniczących ze sobą (odległości między nimi to zaledwie 25 – 60 kilometrów) organizowanie wspólnych imprez żeglarskich będzie znacznie ułatwione. Tradycyjnie dwie załogi ( po jednej z Litwy i Łotwy ) wzięły udział w organizowanych przez MSŻ IX Międzynarodowych Mistrzostwach Polski DZ – jedynym w Polsce 24-godzinnym wyścigu non-stop. Gościny i sprzętu udzieliło jak zwykle MCŻiTW Giżycko.

20 - 22.08.2010 r.

VII Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych II edycja
20 - 22 sierpień 2010 r.

W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej rozegrano drugą edycję tegorocznego Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. Organizatorami regat byli Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych i Mazurska Szkoła Żeglarstwa. Podobnie jak pierwszą Edycję zorganizowano także bez jakiegokolwiek dofinansowania. Jak poprzednio sprzętu udzieliło bezpłatnie Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej , a Komisja Sędziowska (Andrzej Szocik i Iza Godlewska) również pracowała bez wynagrodzenia. Puchary dla zawodników ufundował Prezes PZŻN Zbysław Zieliński. Wystartowało 16 załóg (po 8 w kategorii żeglarzy niepełnosprawnych ruchowo i w kategorii żeglarzy niesłyszących). Zawodnicy ścigali się na Sasankach. W sobotę było słonecznie, wiał równy wiatr 2 B i dzięki temu rozegrano 6 wyścigów. W kategorii żeglarzy niepełnosprawnych ruchowo po pierwszym dniu regat prowadził aktualny Mistrz Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych Marian Zakowicz z Jastrzębia Zdroju, który wygrał cztery wyścigi, raz był drugi i raz trzeci, Drugie miejsce zajmował Zbigniew Szczepaniak z Mrągowa, który wygrał dwa wyścigi, trzy razy był drugi i raz trzeci. W kategorii żeglarzy niesłyszących pierwsze miejsce zajmował Tomasz Gumiński z Warszawy, który wygrał pięć wyścigów i raz był drugi. W niedzielę poczštkowo było bezwietrznie, około południa powiało 2 B i rozegrano ostatnie dwa wyścigi. Regaty filmowała ekipa TV "Prosto z Giżycka".
Wyniki:

Żeglarze niepełnosprawni ruchowo:

1. Marian Zakowicz, Ewa Nazarowska, Wiesław Borowiecki (10 pkt.)
2. Zbigniew Szczepaniak, Małgorzata Szczepaniak, Mirosław Lisiczyński (12pkt.)
3. Jan Szendler, Feliks Basłyk, Jarosław Biernacki (20 pkt.)

Żeglarze niesłyszšcy:

1. Tomasz Gumiński, Karolina Osajda, Daniel Oliwa (9 pkt.)
2. Ewa Dąbkowska, Rafał Kaczmarczyk, Łukasz Wiśniewski (16 pkt.)
3. Zbigniew Gumiński, Ryszard Borsuk, Martina Stawinoga (18 pkt.)

31.07 - 13.08.2010 r.

Kurs żeglarski - dla niepełnosprawnych z woj. Warmińsko-Mazurskiego
31.07-13.08.2010 r.

Prowadziliśmy szkolenie na stopień żeglarza jachtowego dla 21 osób niepełnosprawnych z województwa Warmińsko - Mazurskiego. Dofinansowanie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Warmińsko-Mazurskiego. Tak jak zawsze szkolenie odbyło się na terenie ośrodka Międzynarodowego Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej nad jeziorem Kisajno.

17 - 19.09.2010 r.

VI Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych
17 - 19 wrzeœnia 2010 r.

Tradycyjnie byliśmy współorganizatorami największej w Europie imprezy żeglarskiej dla osób niepełnosprawnych. Decyzje w sprawie jej dofinansowania przez PFRON zmieniały się kilkakrotnie i zamiast jak dotychczas w czerwcu mogła się odbyć dopiero we wrześniu. Przyjechało 220 uczestników, w tym grupy z Łodzi, Bydgoszczy, Elbląga, Stoczka Łukowskiego, Łasina, Filipowa. Głównym organizatorem była Mazurska Szkoła Żeglarstwa . Patronat nad imprezą objął jak w ubiegłym roku Minister Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Prognozy pogody były niekorzystne, lecz na szczęście nie padało i przez cały czas trwania imprezy był porywisty wiatr 3 - 5 B. Jachty żeglowały z zarefowanymi żaglami, i uczestnicy, z których ogromna większość była pierwszy raz na wodzie początkowo mieli obawy, lecz szybko przekonali się, że jest bezpiecznie. W piątek i w sobotę odbyły się wszystkie zaplanowane treningi. Uczestnicy co kilka godzin przesiadali się na inny rodzaj jednostek pływających. Piątkowy wieczór uczestnicy spędzili na wspólnej zabawie z zespołem szantowym "Piorunersi" w hangarze „pod Rekinem”, a w sobotę była dyskoteka. Oba wieczory sponsorowała dr. Anna Błaszczyk z firmy "Intermedicus" z Łodzi, która pomaga nam w organizacji festiwali od lat. Pokazy dogoterapii zorganizowała Fundacja "Ama Canem". Do szachów zachęcali szachiści na czele z Krzysztofem Chęciakiem liderem i kapitanem szachowej reprezentacji Polski niesłyszących, srebrnym medalistą Olimpiady Szachowej Niesłyszących 2010 Estoril/Portugalia. W niedzielę zgodnie z planem rozegraliśmy regaty. Wystartowały Tanga, Dezety i Sasanki. Gościliśmy 4-osobową delegację z Estonii. Bardzo im się podobało i zamierzają we współpracy z nami rozpocząć organizowanie żeglarstwa osób niepełnosprawnych w Estonii. Dziękujemy licznym wolontariuszom, a szczególnie ekipie żeglujących dziennikarzy z radia Gdańsk i magazynu "Hokej", którzy corocznie pod dowództwem Arka Chomickiego "Chomika" są sternikami na wszystkich Tangach.

Wyniki regat:

Sasanka:
1. Zbigniew Szczepaniak - Grażyna Włodarczyk, Leokadia Andrzejewska, Mirosław Lisiczyński, Małgorzata Szczepaniak
2. Marian Zakowicz - Emilia Gosa, Adam Gosa, Maria Wiaderna, Ewa Nazarowska
3. Eugeniusz Rakowicz -Andrzej Miszczak, Mirosław Szafarz, Sławomir Muszalski, Roman Topolski

Tango:
1. Waldemar Skolimowski - Dariusz Balcer, Błażej Pulakowski, Paweł Wysocki, Joanna Jodzis, Marek Kazimierczyk
2. Arkadiusz Chomicki - Katarzyna Gorgul, Wojciech Gorgul, Stefan Cyruliński, Bartłomiej Mesz, Krzysztof Kębłowski
3. Marek Kubacki - Janina Żłobińska, Czesława Florczyk, Piotr Piechota, Marcin Szylberg, Wiktor Żłobiński

DZ:
1. Feliks Basłyk
2. Tomasz Gumiński
3. Bogdan Wiśniewski

Komandor regat składa podziękowania kadrze za sprawną organizację imprezy a szczególnie:
1. Iza Godlewska i Andrzej Szocik - Biuro Festiwalu
2. Wiesiek Nowakowski - Sasanki
3. Arek Chomicki - Tanga
4. Jerzy Miłosz - Dezety
5. Jurek Hrebień - Katamarany

20 - 21.09.2010 r.

VII Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych III Edycja
20 - 21 września 2010 r.

Rozegraliśmy ostatnią w tym sezonie żeglarskim edycję VII Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. Jak dotychczas bez jakiegokolwiek dofinansowania. Ponownie sprzętu udzieliło bezpłatnie Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej , a Komisja Sędziowska (Andrzej Szocik i Iza Godlewska) również pracowała bez wynagrodzenia. Wystartowało 14 załóg ( 8 w kategorii żeglarzy niepełnosprawnych ruchowo i 6 w kategorii żeglarzy niesłyszących). Zawodnicy ścigali się na Sasankach. W poniedziałek do obiadu pierwsze 3 wyścigi rozegraliśmy przy pięknej słonecznej pogodzie i porywistym wietrze 3 - 5 B. Zaczęło się sensacyjnie. W kategorii niepełnosprawnych ruchowo aktualny Mistrz Polski Marian Zakowicz z Jastrzębia Zdroju był dopiero piąty. Prowadził Zbigniew Szczepaniak z Mrągowa. Także w kategorii żeglarzy niesłyszących faworyt Tomasz Gumiński był dopiero czwarty. Prowadziła Alina Iwańska. Po południu Komisja Sędziowska nakazała refowanie, obaj faworyci zaczęli odrabiać straty i zwyciężyli w obu rozegranych wyścigach. We wtorek pogoda pogorszyła się, zaczął padać deszcz i rozegraliśmy tylko dwa wyścigi. Marian Zakowicz przypomniał sobie, że jest mistrzem i wygrał oba z dużą przewagą, ale strata punktowa z pierwszego dnia była za duża i zajął 2 miejsce. Gumiński ponownie żeglował słabo i w rezultacie zajął również 2 miejsce. Wszyscy zawodnicy otrzymali książki o tematyce żeglarskiej. Puchary i dyplomy wręczał Zbysław Zieliński Prezes PZŻN.

Wyniki III Edycji :

Żeglarze niepełnosprawni ruchowo:

1. Zbigniew Szczepaniak, Małgorzata Szczepaniak, Mirosław Lisiczyński (11 pkt.)
2. Marian Zakowicz, Ewa Nazarowska,  Eugeniusz Rakowicz (13 pkt. )
3. Joanna Sutnik, Paweł Oleszko, Tomasz Dybiec (17 pkt. )

Żeglarze niesłyszący:

1. Alina Iwańska, Patrycja Kurowska, Paweł Puszczyński (13 pkt.)
2. Tomasz Gumiński, Edward Szwertner, Krzysztof Chęciak (15 pkt.)
3. Ewa Dąbkowska, Ania Olak, Radosław Olak ( 15 pkt.)

Wyniki końcowe VII Pucharu Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych:

Żeglarze niepełnosprawni ruchowo:

1. Marian Zakowicz
2. Zbigniew Szczepaniak
3. Jan Szendler
4. Leszek Król
5. Jerzy Miłosz
6. Jaromir Szczepański

Żeglarze niesłyszący:

1. Tomasz Gumiński
2. Ewa Dąbkowska
3. Zbigniew Gumiński
4. Alina Iwańska
5. Agata Sobczyk
6. Joanna Urbańska

08.10.2010 r.

VII Młodzieżowe Regaty Niepełnosprawnych w klasie DZ
08.10.2010 r.

8 października, 2010r. na terenie Międzynarodowego Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku nad jeziorem Kisajno zorganizowaliśmy VII Młodzieżowe Regaty Niepełnosprawnych w klasie DZ. W regatach udział wzięły dzieci i młodzież z giżyckich szkół podstawowych i gimnazjów. Przy pięknej, słonecznej pogodzie oraz wspaniałym żeglarskim wietrze (2-3 w skali B) rozegrano trzy wyścigi. Wszystkie wyścigi wygrała załoga z Gimnazjum nr 1 na jachcie "Zero Łosia" ze sternikiem Mirosławem Ambrochem. W trakcie regat członkowie naszego Związku aktywnie włączyli się w prace związane z organizacją i przebiegiem regat. Zapewniliśmy fachową obsadę sterników, zabezpieczenie oraz obsługę techniczną i sędziowską. Na zakończenie regat wręczono zwycięskiej załodze Puchar oraz drobne upominki a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodycze. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku powtórzymy regaty po raz ósmy.

 
 

© Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych | Wykonanie: