Pogoda na jutro
Pogoda w Gizycku

Warto zobaczyć


 

Bezpłatne, szkoleniowe obozy żeglarskie dla osób niepełnosprawnych

W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Almatur Giżycko odbęd± się szkoleniowe obozy żeglarskie dla osób niepełnosprawnych zakończone egzaminem na stopień żeglarza jachtowego. Osoby, które uzyskaj± patent będ± uprawnione do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach ¶ródl±dowych bez ograniczeń i po wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu jachtów do 8,5 m długo¶ci całkowitej w porze dziennej.

Organizatorami obozów s± Mazurska Szkoła Żeglarstwa i Polski Zwi±zek Żeglarzy Niepełnosprawnych. Akcja jest dofinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obozy s± całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe). Uczestnicy uiszczaj± jedynie opłatę egzaminacyjn± w wysokości 250,00 zł.

Szczegółowe informacje:
Jan Gotto. tel. 505 038 523. e-mail: pzzn.gizycko@gmail.com

Druki do pobrania zamieszczone s± na stronie internetowej www.msz.org.pl; www.pzzn.pl

Z powodu braku ¶rodków finansowych ilo¶ć miejsc ograniczona.

Zapraszamy do udziału!!!!

 
 

© Polski Zwi±zek Żeglarzy Niepełnosprawnych | Wykonanie: